+387 36 333 830 info@link4cooperation.ba

EU u BiH

Europska/Evropska unija u Bosni i Hercegovini

 

MISIJA

27 država članica Evropske unije u potpunosti i čvrsto podržava evropsku perspektivu Bosne i Hercegovine kao buduće članice Evropske unije, u skladu sa Solunskom deklaracijom iz 2003. godine.  Zajedno sa međunarodnim partnerima, cilj EU je da se Bosna i Hercegovina podrži i učvrsti kao stabilna i kredibilna zemlja koja ima miroljubivu saradnju sa svojim susjedima i koja je nepovratno na putu ka članstvu u EU. Članstvo Bosne i Hercegovine u EU je čvrsto povezano sa suverenitetom, jedinstvom i teritorijalnim integritetom zemlje.

EU je odredila svoju strategiju prema Bosni i Hercegovini u zaključicima Evropskog savjeta iz marta 2011. i kasnijim zaključcima kojima se ona potvrđuje. Od septembra 2011., intenzivirali smo i povećali prisustvo u zemlji spajanjem snaga Evropske komisije, Službe za spoljne poslove EU u Kancelariji specijalnog predstavnika EU. Vojne snage EU, EUFOR ALTHEA, i dalje su prisutne u Bosni i Hercegovini.

Imamo tri partnera. Prvo, u građanima Bosne i Hercegovine koji su glavna motivacija i korisnici evropskih integracija. Drugo, u institucijama Bosne i Hercegovine na svim nivoima. Treće, u civilnom društvu zemlje, uključujući nevladine organizacije, akademsku zajednicu, poslovnu zajednicu, političke stranke i udruženja koja se bave posebnim interesima.

ULOGA

Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini ustanovljena je u julu 1996. godine, tada pod nazivom Delegacija Evropske komisije.

Nakon stupanja na snagu Lisabonskog ugovora u decembru 2009. godine, njen naziv je promijenjen u Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini. U skladu sa odlukom Savjeta Evropske unije iz jula 2011, ovlašćenja i nadležnosti specijalnog predstavnika EU (EUSR) i šefa Delegacije Evropske unije obavlja jedna osoba. Usljed toga, od septembra 2011. godine Delegacija i Kancelarija EUSR zajedno funkcionišu kao „jedan glas“ na terenu. U septembru 2019. godine, mjesto šefa Delegacije EU i EUSR-a preuzeo je ambasador Johann Sattler.

Delegacija EU

Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini je jedna od više od 130 delegacija širom svijeta. Njena uloga u Bosni i Hercegovini prvenstveno je usmjerena na:

  • predstavljanje, objašnjavanje i primjenu politike EU;
  • analizu i izvještavanje o politikama i kretanjima u zemlji; i
  • vođenje pregovora u skladu sa njenim mandatom.

Funkcioniše pod rukovodstvom visokog predstavnika Unije za zajedničku spoljnu i bezbjednosnu politiku / potpredsjednika Komisije. Promoviše interese EU koji su ugrađeni u zajedničkim politikama koje, između ostalog, obuhvataju spoljne poslove i bezbjednosna pitanja, trgovinu, poljoprivredu, ribarstvo, životnu sredinu, saobraćaj, zdravstvo i bezbjednost. Igra ključnu ulogu u realizaciji spoljne finansijske pomoći EU. Ova pomoć odnosi se na sredstva koja se dodjeljuju iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA).

Kancelarija specijalnog predstavnika Evropske unije

Specijalni predstavnik Evropske unije (EUSR) dobio je mandat od Savjeta Evropske unije da radi na jačanju političke podrške EU ciljevima njene politike u BiH: „Napredovanje BiH u Procesu stabilizacije i pridruživanja, sa ciljem ostvarivanja stabilne, održive, miroljubive i multietničke BiH, koja potpuno i miroljubivo sarađuje sa svojim susjedima u regionu”.

EUSR daje savjete i podršku u političkom procesu institucijama na svim nivoima, sa ciljem obezbjeđivanja veće dosljednosti i koherentnosti svih političkih, ekonomskih i evropskih prioriteta – naročito u domenu vladavine prava i reforme sektora bezbjednosti.

EUSR je nadležan za koordinaciju komunikacije EU sa javnošću u Bosni i Hercegovini i učešće u daljim kretanjima u domenu ljudskih prava i osnovnih sloboda. EUSR izvještava Savjet Evropske unije, međuvladino tijelo u kojem je zastupljeno 27 država članica, preko visokog predstavnika za zajedničku spoljnu i bezbjednosnu politiku / potpredsjednika Komisije.

Delegacija Evropske unije i Kancelarija specijalnog predstavnika EU u Bosni i Hercegovini imaju terenska predstavništva u Banjaluci, Brčkom i Mostaru.

Sve informacije o mandatu EUSR možete naći  ovdje ovdje.

Više o Delegaciji Europske/Evropske unije u BiH pronađite na sljedećem linku.