+387 36 333 830 info@link4cooperation.ba

EU u BiH

Europska/Evropska unija u Bosni i Hercegovini

MISIJA

27 država članica Europske/Evropske unije u potpunosti i čvrsto podržava europsku/evropsku perspektivu Bosne i Hercegovine kao buduće članice EU, u skladu sa Solunskom deklaracijom iz 2003. godine.  Zajedno s međunarodnim partnerima, cilj EU je da se Bosna i Hercegovina podrži i učvrsti kao stabilna i kredibilna zemlja koja ima miroljubivu suradnju sa svojim susjedima i koja je nepovratno na putu ka članstvu u EU. Članstvo Bosne i Hercegovine u EU je čvrsto povezano sa suverenitetom, jedinstvom i teritorijalnim integritetom zemlje.

EU je odredila svoju strategiju prema Bosni i Hercegovini u zaključicima Europskog/Evropskog vijeća/savjeta iz ožujka/marta 2011. godine i kasnijim zaključcima kojima se ona potvrđuje. Od rujna/septembra 2011., intenzivirali smo i povećali prisustvo u zemlji spajanjem snaga Europske/Evropske komisije, Službe za vanjske poslove EU u Kancelariji specijalnog predstavnika EU. Vojne snage EU, EUFOR ALTHEA, i dalje su prisutne u Bosni i Hercegovini.

Imamo tri partnera. Prvo, u građanima Bosne i Hercegovine koji su glavna motivacija i korisnici europskih/evropskih integracija. Drugo, u institucijama Bosne i Hercegovine na svim nivoima. Treće, u civilnom društvu zemlje, uključujući nevladine organizacije, akademsku zajednicu, poslovnu zajednicu, političke stranke i udruženja koja se bave posebnim interesima.

ULOGA

Delegacija Europske/Evropske unije u Bosni i Hercegovini ustanovljena je u srpnju/julu 1996. godine, tada pod nazivom Delegacija Europske/Evropske komisije.

Nakon stupanja na snagu Lisabonskog ugovora u prosincu/decembru 2009. godine, njen naziv je promijenjen u Delegacija Europske/Evropske unije u Bosni i Hercegovini. U skladu sa odlukom Vijeća/Savjeta Europske/Evropske unije iz srpnja/jula 2011, ovlašćenja i nadležnosti specijalnog predstavnika EU (EUSR) i šefa Delegacije Europske/Evropske unije obavlja jedna osoba. Usljed toga, od rujna/septembra, 2011. godine Delegacija i Kancelarija EUSR zajedno funkcionišu kao „jedan glas“ na terenu. U rujnu/septembru, 2019. godine, mjesto šefa Delegacije EU i EUSR-a preuzeo je ambasador Johann Sattler.

Delegacija EU

Delegacija Europske/Evropske unije u Bosni i Hercegovini je jedna od više od 130 delegacija širom svijeta. Njena uloga u Bosni i Hercegovini prvenstveno je usmjerena na:

  • predstavljanje, objašnjavanje i primjenu politike EU;
  • analizu i izvještavanje o politikama i kretanjima u zemlji; i
  • vođenje pregovora u skladu sa njenim mandatom.

Funkcioniše pod rukovodstvom visokog predstavnika Unije za zajedničku spoljnu i bezbjednosnu politiku / potpredsjednika Komisije. Promoviše interese EU koji su ugrađeni u zajedničkim politikama koje, između ostalog, obuhvataju spoljne poslove i bezbjednosna pitanja, trgovinu, poljoprivredu, ribarstvo, životnu sredinu, saobraćaj, zdravstvo i bezbjednost. Igra ključnu ulogu u realizaciji spoljne finansijske pomoći EU. Ova pomoć odnosi se na sredstva koja se dodjeljuju iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA).

Kancelarija specijalnog predstavnika Europske/Evropske unije

Specijalni predstavnik Europske/Evropske unije (EUSR) dobio je mandat od Vijeća/Savjeta Europske/Evropske unije da radi na jačanju političke podrške EU ciljevima njene politike u BiH: „Napredovanje BiH u Procesu stabilizacije i pridruživanja, sa ciljem ostvarivanja stabilne, održive, miroljubive i multietničke BiH, koja potpuno i miroljubivo sarađuje sa svojim susjedima u regionu”.

EUSR daje savjete i podršku u političkom procesu institucijama na svim nivoima, sa ciljem obezbjeđivanja veće dosljednosti i koherentnosti svih političkih, ekonomskih i evropskih prioriteta – naročito u domenu vladavine prava i reforme sektora bezbjednosti.

EUSR je nadležan za koordinaciju komunikacije EU sa javnošću u Bosni i Hercegovini i učešće u daljim kretanjima u domenu ljudskih prava i osnovnih sloboda. EUSR izvještava Vijeće/Savjet Europske/Evropske unije, međuvladino tijelo u kojem je zastupljeno 27 država članica, preko visokog predstavnika za zajedničku spoljnu i bezbjednosnu politiku / potpredsjednika Komisije.

Delegacija Europske/Evropske unije i Kancelarija specijalnog predstavnika EU u Bosni i Hercegovini imaju terenska predstavništva u Banjaluci, Brčkom i Mostaru.

Sve informacije o mandatu EUSR možete naći  ovdje ovdje.

Više o Delegaciji Europske/Evropske unije u BiH pronađite na sljedećem linku.