+387 36 333 830 info@link4cooperation.ba

Novosti 2022

Aktualnosti i novosti naše BLOG sekcije

Zaključci i preporuke Drugog projektnog Foruma u Prijedoru

U Prijedoru je 9.12.2022. godine, u okviru projekta „Jačanje lokalnog učešća i saradnje kroz partnerstvo...
Opširnije

Lokalne vlasti i predstavnici OCD-a zajedno ka aktivnijem učešću građana u procesu donošenja odluka

ODRŽAN DRUGI PROJEKTNI FORUM U PRIJEDORU Danas je u Prijedoru, u okviru projekta „Jačanje lokalnog...
Opširnije

Aktivnije učešće građana u procesu donošenja odluka za prosperitetnije lokalne zajednice

Poziv na konferenciju za medije Pozivamo predstavnike medija na drugi Forum za razmjenu najboljih praksi...
Opširnije

Preko 60 predstavnika lokalnih vlasti i OCD-a uspješno završilo treninge u okviru programa Akademija za lidere

U sklopu trogodišnjeg projekta ‘’LINK za saradnju/suradnju’’, financiranog sredstvima Europske unije, Agencija lokalne demokratije Mostar...
Opširnije

Održan prvi ciklus treninga u okviru programa Akademija za lidere (LAP) Vijeća Europe

Agencija lokalne demokratije Mostar (LDA Mostar) u sklopu trogodišnjeg projekta ‘’LINK za saradnju/suradnju’’, financiranog sredstvima...
Opširnije

Dvanaest jedinica lokalne samouprave u BiH u procesu provedbe ELoGE programa

Dvanaest lokalnih samouprava trenutno provodi ELoGE program Vijeća Evrope koz projekt ”LINK za saradnju/suradnju’’, finansiran...
Opširnije

Poziv predstavnicima OCD-a za učešće u ciklusu treninga kroz program Akademija za lidere

Agencija lokalne demokratije Mostar (LDA Mostar) u sklopu trogodišnjeg projekta ‘’LINK za saradnju/suradnju’’, financiranog sredstvima...
Opširnije

Pridruži se Mreži za participativnu demokratiju

Zagovaraj inovacije! Pozivamo sve organizacije civilnog društva s područja Bosne i Hercegovine da se pridruže...
Opširnije

Pregled ELoGE procesa kroz projekt ”LINK za saradnju/suradnju”

ELoGE program Vijeća Europe u kontekstu projekta LINK za saradnju/suradnju, financiranog sredstvima Europske unije, podrazumijeva...
Opširnije

ELoGE radionice obilježile početak iznimno važnog procesa za 12 lokalnih samouprava u BiH

U periodu od marta/ožujka do juna/lipnja 2022. godine, predstavnici konzorcija projekta LINK za saradnju/suradnju, održali...
Opširnije

Radionica o evaluaciji ELoGE procesa

Radionica o evaluaciji ELoGE procesa samoprocjene lokalnih samouprava održana je danas u Sarajevu u organizaciji...
Opširnije

Zaključci i preporuke Prvog projektnog Foruma u Zavidovićima

U Zavidovićima je 17.3.2022. godine, u okviru projekta „Jačanje lokalnog učešća i saradnje kroz partnerstvo javnih...
Opširnije

ELoGE program službeno pokrenut u Bosni i Hercegovini

LOKALNE VLASTI I PREDSTAVNICI OCD-A OBVEZALI SE NA INTENZIVNIJU SURADNJU KROZ UKLJUČIVANJE U PARTICIPATIVNE PROCESE...
Opširnije

Sastanak projektnog konzorcija u povodu prvog projektnog Foruma u Zavidovićima

Sastanak predstavnika projektnog konzorcija održan je danas u organizaciji Agencije lokalne demokratije Zavidovići, a prethodi...
Opširnije

Forum za razmjenu najboljih praksi saradnje OCD-a i lokalnih vlasti

Poziv za medije ZAJEDNO RJEŠAVAMO LOKALNE IZAZOVE Pozivamo predstavnike medija da poprate Forum za razmjenu...
Opširnije

Online informativni sastanak ”Promotivne i diseminacijske aktivnosti projekta”

Online informativni sastanak na temu ”Promotivne i diseminacijske aktivnosti projekta” održan je danas s komunikacijskim...
Opširnije

ELoGE radionica s predstavnicima Grada Mostara

Prva u nizu radionica s lokalnim samoupravama o implementaciji ELoGE programa Vijeća Europe održana je...
Opširnije

Sastanci s 12 lokalnih samouprava – uvod u ELoGE proces

U periodu od novembra/studenog, 2021. do februara/veljače, 2022. godine predstavnici konzorcija projekta LINK za saradnju/suradnju...
Opširnije

Sastanci s lokalnim samoupravama – Općina Jablanica

U Jablanici je danas održan dvanaesti po redu sastanak tima projekta LINK za saradnju/saradnju s...
Opširnije

Radni sastanak predstavnika projektnog konzorcija o provedbi ELoGE metodologije

Na sastanku predstavnika projektnog konzorcija projekta LINK za saradnju/suradnju održanog 8. februara/veljače, 2022. godine, pored...
Opširnije