+387 36 333 830 info@link4cooperation.ba

ELoGE radionica s predstavnicima Grada Mostara

Prva u nizu radionica s lokalnim samoupravama o implementaciji ELoGE programa Vijeća Europe održana je 7. marta/ožujka, 2022. godine s timom delegiranim ispred Grada Mostara, u okviru projekta 𝗟𝗜𝗡𝗞 𝘇𝗮 𝘀𝗮𝗿𝗮𝗱𝗻𝗷𝘂/𝘀𝘂𝗿𝗮𝗱𝗻𝗷𝘂.

U naredna dva mjeseca, Grad Mostar izvršit će samoprocjenu, koja će pri tome uzeti u obzir i stavove građana, gradske administracije i gradskih vijećnika oslanjajući se na 𝟭𝟮 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗮 𝗱𝗼𝗯𝗿𝗼𝗴 𝗱𝗲𝗺𝗼𝗸𝗿𝗮𝘁𝘀𝗸𝗼𝗴 𝘂𝗽𝗿𝗮𝘃𝗹𝗷𝗮𝗻𝗷𝗮 obuhvaćenih ELoGE programom. Asistenciju kroz ovaj proces Gradu Mostaru kontinuirano će pružati Agencija lokalne demokratije Mostar, kao nositelj ELoGE platforme za BiH.

Ukupno 12 lokalnih samouprava s prostora Bosne i Hercegovine obuhvaćeno je aktivnostima projekta LINK za saradnju/suradnju, s ciljem unaprijeđenja sposobnost, transparentnost i odgovornost istih.

Projekt LINK za saradnju/suradnju financiran je sredstvima Europske unije.