+387 36 333 830 info@link4cooperation.ba

Online informativni sastanak ”Promotivne i diseminacijske aktivnosti projekta”

Online informativni sastanak na temu ”Promotivne i diseminacijske aktivnosti projekta” održan je danas s komunikacijskim službenicima 12 lokalnih samouprava u BiH koje su korisnice projekta LINK za saradnju/suradnju.

Cilj sastanka bio je intenzivirati suradnju na planu promocije i diseminacije svih ključnih aktivnosti projekta s fokusom na #ELoGE program Vijeća Europe čije je službeno pokretanje planirano za 17. mart/ožujak 2022. u skopu prvog projektnog Foruma u Zavidovićima.

Ukupno 12 lokalnih samouprava s prostora Bosne i Hercegovine obuhvaćeno je aktivnostima projekta LINK za saradnju/suradnju, s ciljem unaprijeđenja sposobnost, transparentnost i odgovornost istih.

Projekt LINK za saradnju/suradnju financiran je sredstvima Evropske unije.