+387 36 333 830 info@link4cooperation.ba

Forum za razmjenu najboljih praksi saradnje OCD-a i lokalnih vlasti

Poziv za medije

ZAJEDNO RJEŠAVAMO LOKALNE IZAZOVE

Pozivamo predstavnike medija da poprate Forum za razmjenu najboljih praksi saradnje organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti, koji će se u okviru projekta ”Jačanje lokalnog učešća i saradnje kroz partnerstvo javnih vlasti i organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini – LINK za saradnju/suradnju” finansiranog sredstvima Evropske unije, održati

u Konferencijskoj sali Centra za kulturu, Zavidovići,

17.03.2022. godine s početkom u 10:30 sati

Cilj Foruma je procjena uspješnosti saradnje lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva u 12 gradova i općina/opština obuhvaćenih projektom, kao i razmjena dobrih praksi saradnje između ova dva sektora. Informacije prikupljene na ovom događaju detektirat će osnovne izazove, a poslužit će kao baza za daljnji razvoj civilnog društva u Bosni i Hercegovini.

Konferencija za medije će se održati prije početka Foruma,

u predvorju Centra za kulturu Zavidovići, s početkom u 10:00 sati.

Na Forumu će učestvovati gradonačelnici i načelnici, te predstavnici OCD iz 12 gradova i općina/opština Bosne i Hercegovine, kao i visoki zvaničnici, predstavnici međunarodne zajednice i donatora. Domaćin Foruma su Općina Zavidovići i Agencija lokalne demokratije (LDA) Mostar, u svojstvu lider partnera projekta.

Središnji događaj Foruma je pokretanje ELoGE programa Vijeća Europe u BiH koji će se provoditi u 12 gradova i općina/opština (Berkovići, Jablanica, Kostajnica, Maglaj, Mostar, Nevesinje, Novi Grad, Prijedor, Ravno, Trebinje, Zavidovići i Žepče), a koji za cilj ima samoprocjenu lokalnih samouprava temeljenu na 12 principa dobrog demokratskog upravljanja.

Projekt „LINK za saradnju/suradnju“ za cilj ima jačanje kapaciteta lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva u provođenju participativnih procesa kako bi zajedno identifikovali konkretne probleme zajednica i zahvaljujući participativnom pristupu, pronašli najoptimalnija rješenja.

Sa implementacijom je počeo 01.01.2021. i trajaće do 31.12.2023., a vrijednost mu je preko 540.000 EUR, od čega je Evropska unija obezbijedila preko 490,000 EUR bespovratnih sredstava.

Projektni konzorcij čine Agencija lokalne demokratije (LDA) Mostar, Agencija lokalne demokratije (LDA) Zavidovici, Agencija lokalne demokratije (LDA) Prijedor, Centar za razvoj Hercegovine (CRH) i Evropska asocijacija za lokalnu demokratiju (ALDA), te pridruženi partner ALDA Skoplje.

Program Foruma pronađite na sljedećem LINKU.