+387 36 333 830 info@link4cooperation.ba

Mreža za participativnu demokratiju

Saradnja lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva

O Mreži

Mreža za participativnu demokratiju neformalna je mreža kreirana kroz projekt LINK za saradnju/suradnju, a koja okuplja 12 lokalnih samouprava obuhvaćenih projektom, kao i organizacije civilnog društva s područja Bosne i Hercegovine.

Članice Mreže su do sada imale priliku za edukaciju i razvoj kapaciteta svojih institucija/organizacija kroz Program LAP Vijeća Evrope, kao i priliku da apliciraju za bespovratna finansijska sredstva kroz grant shemu koja je bila sastavnim dijelom treće godine projekta. Također, organizacije koje postanu članice Mreže pristupaju online protokolu u svrhu razvoja odnosa i kontinuirane suradnje s jedinicama lokalne samouprave.

Mreža za participativnu demokratiju ima za cilj umrežavanje lokalnih vlasti i OCD-a u cilju kontinuirane saradnje i razmijene informacija u svrhu planskog razvoja lokalnih zajednica u skladu sa njihovim specifičnim potrebama. 

POSTANI ČLAN

Mreža za participativnu demokratiju

ČLANICE MREŽE

Organizacije civilnog društva

 1. Agencija lokalne demokratije Mostar
 2. Agencija lokalne demokratije Zavidovići
 3. Agencija lokalne demokratije Prijedor
 4. Centar za razvoj Hercegovine Trebinje
 5. Evropska asocijacija za lokalnu demokratiju – ALDA 
 6. ALDA Skopje
 7. UG ”Srce na dlanu” Banja Luka
 8. UG ”Centar za promociju održivog razvoja” Berkovići
 9. Savez udruženja ”Partnerska grupa” Berkovići
 10. UG ”EKO Neretva” Jablanica
 11. UG ”Za Doljanku” Jablanica
 12. UG ”Građanska Razvojna Agencija Nezavisnih Aktivista – GRANA” Maglaj
 13. UG ”Agro-Liješnica” Maglaj
 14. UG ”Multiple skleroze regije Istočna Hercegovina” Nevesinje
 15. UG ”Green team” Novi Grad
 16. UG ”RUSAG” Prijedor
 17. UG ”Planinarsko društvo KLEKOVAČA” Prijedor
 18. Udruženje roditelja djece sa posebnim potrebama “Neven” Prijedor
 19. Odred izviđača “Dr Mladen Stojanović” Prijedor
 20. UG “ŠA Fest” Prijedor
 21. Muslimansko dobrotvorno društvo “Merhamet” Prijedor
 22. UG ”Altruist” Ljublja, Prijedor
 23. Udruženje žena ”Nada” Prijedor
 24. ”Udruženje paraplegičara oboljelih od dječije paralize i ostalih tjelesnih invalida” Prijedor
 25. Regionalno Udruženje distrofičara Prijedor
 26. Omladinska organizacija ”Čuvari Sane”
 27. Udruženje pčelara ”Vrijesak” Ravno
 28. UG ”Artistička laboratorija – ART LAB” Sarajevo
 29. UG ”Gradski orkestar – GOST” Stolac
 30. Sportski i naučno-istraživački klub ”Atom” Zavidovići
 31. UG Centar za majke “Plamen” Zavidovići
 32. Udruženje žena “Krivaja-Iskra” Zavidovići
 33. Biciklistički klub ”Tajan” Zavidovići
 34. Udruženje žena ”Zejneb” Zavidovići
 35. UG ”Kastrum na Uni” Novi Grad
 36. UG Jedinstvena lovačka organizacija ”Lovac” Mostar
 37. Udruženje sudskih tumača, prevodilaca i lingvista “Glosar” Mostar
 38. Udruženje građana ”Optimisti” Prijedor
 39. NVO “Biciklističke staze – Bike Tour” Lukavac