+387 36 333 830 info@link4cooperation.ba

Lokalne inicijative

Poveži se

Lokalne inicijative

Projekt LINK za saradnju/suradnju pruža mogućnost promocije uspješnih inicijativa koje su donijele pomak u području ”dobrog upravljanja” (good governance) u lokalnim zajednicama, a koje su potekle od organizacija civilnog društva ili neformalnih grupa.

Ako ste kroz svoj rad već provodili ili namjeravate provesti inicijativu tog tipa, ispunjavanje jednostavne, pruža vam priliku za promociju putem projektne web platforme i socijalnih mreža.