+387 36 333 830 info@link4cooperation.ba

ELoGE u BiH

ELoGE Program Vijeća Evrope
ELoGE komponenta projekta LINK za saradnju/suradnju

Projekt LINK za saradnju/suradnju, finansiran sredstvima Evropske unije, promiče principe dobrog upravljanja s ciljem djelotvornog i odgovornog rada jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini. Upravo zato je odabran ELoGE program Vijeća Evrope, koji je kroz projekt osnažio kapacitete lokalnih vlasti (izabranih čelnika i državnih službenika) u provedbi participativnih procesa. Zajedno su identificirani konkretni problemi zajednica koje će se, zahvaljujući participativnom pristupu, pronaći najbolja rješenja. 

S tim u vezi, sljedeće aktivnosti izgradnje kapaciteta ključni su dio projektne agende:

1. ELoGE trening za trenere (ToT)

Kako bi se osigurala kapacitiranost projektnog Konzorcija za provedbu ELoGE procesa, organizirana je obuka za trenere čiji je cilj bio predstavnicima projektnog konzorcija pružiti vještine i alate za uspostavljanje, ocjenu i praćenje sustava za rad lokalnih vlasti. Ova se obuka temeljit na 12 principa dobrog upravljanja koje je razvilo Vijeće Evrope. Obuka za trenere isporučili su vanjski stručnjaci imenovani od Vijeća Evrope, pri čemu je 16 predstavnika projektnog konzorcija certificirano za provedbu programa ELoGE.

2. Procjena lokalnih samouprava pomoću programa ELoGE

Cilj projektnih partnera je podizanje svijesti o principima ELoGE programa u 12 općina/opština/gradova Bosne i Hercegovine.

Osnovna projektna aktivnost je samoprocjena lokalnih samouprava pomoću programa ELoGE i izgradnja njihovih kapaciteta kroz 12 principa programa. U projekt je uključeno 12 lokalnih samouprava koje zajedno s certificiranim ELoGE trenerima procijenjuju situaciju  i identificiraju bolja rješenja za vlastito djelovanje zahvaljujući primjeni jednostavnih i učinkovitih alata i instrumenata. Zahvaljujući participativnim procesima, moguće je pronaći načine za rješavanje problema i izazova u zajednici.

3. Dva ciklusa treninga kroz program Akademija za lidere Vijeća Evrope (LAP)

Moduli treninga kroz program Akademija za lidere Vijeća Evrope odabrani su na osnovu prethodno izvršene procjene stanja i potreba ciljnih skupina uključujući višemjesečni ELoGE proces samoprocjene 12 lokalnih samouprava obuhvaćenih projektom, te upitnik upućen predstavnicima OCD-a iz istih 12 općina/gradova. Program Akademija za lidere (LAP) je program osposobljavanja prvenstveno namijenjen javnim vlastima na različitim razinama za strategije i izgradnju kapaciteta koji se podučavaju u 2 ciklusa. Svrha programa je naučiti sudionike boljim vještinama vođenja, upravljanja i planiranja. Glavni cilj LAP-a je usvajanje znanja i alata koji će sudionicima omogućiti bolje upravljanje odgovornošću i promjenama unutar institucija iz kojih dolaze. U cilju podržavanja procesa demokratizacije, kroz jačanje dobre uprave i izgradnje kapaciteta lokalnih vlasti i civilnog društva, Agencija lokalne demokratije Mostar u suradnji s projektnim partnerima, kroz ciklus treninga uključila je i predstavnike civilnog društva u navedeni Program. 

4. Rezultati ELoGE samoprocjene 12 općina/gradova su publicirani i distribuirani u Bosni i Hercegovini i EU.

Kroz projekt je kreirana, objavljena i distrubuirana publikacija pod nazivom ”Evropska oznaka izvrsnosti u upravljanju (ELoGE) u Bosni i Herzegovini – Rezultati i preporuke” koju možete pronaći na bosanskom, hrvatskom, srpskom i engleskom jeziku.  

POKRETANJE ELoGE PROGRAMA U BiH

ELoGE PROMO VIDEO
ELoGE - UČEŠĆE GRAĐANA U DONOŠENJU ODLUKA