+387 36 333 830 info@link4cooperation.ba

ELoGE u BiH

ELoGE Program edukacije za naše korisnike
ELoGE komponenta projekta LINK za saradnju/suradnju

Projekt LINK za saradnju/suradnju promiče principe dobrog upravljanja s ciljem djelotvornog i odgovornog rada jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini. Projekt će osnažiti kapacitete lokalnih vlasti (izabranih čelnika i državnih službenika) i civilnog društva u provedbi participativnih procesa. Zajedno će identificirati konkretne probleme zajednice koji će zahvaljujući participativnom pristupu pronaći svoja rješenja. Projekt će stoga graditi kapacitete i rješavati probleme, konsolidacijom pristupa u godinama koje dolaze.

S tim u vezi, sljedeće aktivnosti ključni su dio projektne agende:

Aktivnosti na izgradnji kapaciteta: ELoGE trening za trenere (ToT)

Kako bi se osigurala sposobnost Konzorcija, bit će organizirana obuka za trenere čiji je cilj pružanje OCD-ima projektnog konzorcija vještina i alata za uspostavljanje, ocjenu i praćenje sustava za rad lokalnih vlasti. Ova će se obuka temeljiti na 12 načela dobrog upravljanja koje je razvilo Vijeće Europe. Obuku za trenere održat će vanjski stručnjaci koje će imenovati CoE, a sudionici će dobiti Certifikat trenera za program ELOGE.

Aktivnosti na izgradnji kapaciteta: procjena lokalnih samouprava pomoću programa ELOGE

Cilj projektnih partnera je podizanje svijesti o principima ELOGE u općinama Bosne i Hercegovine.

Osnovna projektna aktivnost je procjena lokalnih samouprava pomoću programa ELOGE i izgradnja kapaciteta općina s ovim principom. U projektu će biti angažirano 12 općina koje će zajedno s projektnim partnerima procijeniti trenutnu situaciju u općinama i identificirati bolja rješenja za vlastiti zajednički život zahvaljujući primjeni jednostavnih i učinkovitih alata i instrumenata. Zahvaljujući participativnim procesima, moguće je pronaći načine za rješavanje problema i izazova u zajednici.

Procjena će se zatim printati i distribuirati u Bosni i Hercegovini i EU.

Sljedeća faza bit će modul za izgradnju kapaciteta i podučavanje za procese sudjelovanja u cilju obuke civilnog društva i lokalnih vlasti u Bosni i Hercegovini.

ELoGE PROMO VIDEO

POKRETANJE ELoGE PROGRAMA U BiH

KAKO FUNKCIONIŠE ELoGE PROCES?