+387 36 333 830 info@link4cooperation.ba

Postani član Mreže za participativnu demokratiju

Zagovaraj inovacije!

Postani član

Pridružite se novoj Mreži za participativnu demokratiju kreiranoj kroz projekt LINK za saradnju/suradnju, financiranog sredstvima EU, a koja okuplja organizacije civilnog društva. Članice Mreže će imati priliku za edukaciju i razvoj kapaciteta svoje organizacije kroz program LAP (Leadership Academy Programme/Akademija liderstva) Vijeća Evrope, kao i priliku da apliciraju za sredstva kroz grant shemu koja je sastavni dio treće godine projekta. Organizacije koje postanu članice Mreže imat će također priliku potpisati memorandum o razumijevanju s jedinicama lokalnih samouprava u svrhu razvoja odnosa i kontinuirane suradnje.

Postanite član Mreže popunjavanjem jednostavnog obrasca koji vidite desno.


    What is 6 + 9 ?