+387 36 333 830 info@link4cooperation.ba

Novosti 2023

Aktualnosti i novosti naše BLOG sekcije

Aktivnosti grant sheme prezentirane predstavnicima lokalnih samouprava

Projektnom nepredviđena aktivnost, potaknuta od strane konzorcija projekta, bila je organizacija i realizacija sastanaka u...
Opširnije

Predstavnici 22 OCD-a uspješno završili obuku o upravljanju projektnim ciklusom

IZGRADNJOM KAPACITETA OCD-a DO REALIZACIJE INICIJATIVA KLJUČNIH ZA USPJEH LOKALNIH ZAJEDNICA U okviru projekta ”Jačanje...
Opširnije

Mostar: Obuka o upravljanju projektnim ciklusom za dobitnike bespovratnih sredstava kroz projekt ‘’LINK za saradnju/suradnju’’

IZGRADNJOM KAPACITETA OCD-a DO KVALITETNE REALIZACIJE INICIJATIVA U LOKALNIM ZAJEDNICAMA Poziv za medije Pozivamo predstavnike...
Opširnije

Kozarska Dubica: Obuka o upravljanju projektnim ciklusom za dobitnike bespovratnih sredstava kroz projekt ‘’LINK za saradnju/suradnju’’

IZGRADNJOM KAPACITETA OCD-a DO KVALITETNE REALIZACIJE INICIJATIVA LOKALNIH ZAJEDNICA Poziv za medije Pozivamo predstavnike medija...
Opširnije

Informativni sastanci: Javni poziv za prikupljanje projektnih prijedloga OCDa

U periodu od 13. – 16.02.2023. godine održana su četiri informativna sastanka vezana uz Javni...
Opširnije

Razmjena informacija između lokalne samouprave i nevladinog sektora prvi korak u rješavanju lokalnih izazova

Zadnju godinu projekta započeli smo serijom sastanaka na kojima smo tokom januara okupili predstavnike organizacija...
Opširnije