+387 36 333 830 info@link4cooperation.ba

MED SE PRAVI I U GRADU

Udruženje pčelara „Leotar“ Trebinje: Šta je to urbano pčelarenje?

Nesigurne godine za pčelare zbog nedostatka pčelinje paše, opasnost za gradsko stanovništvo od pojave odbjeglih rojeva pčela, ograničenost resursa za ishranu pčela u urbanim sredinama, smanjenje bioraznolikosti pčelinje flore u gradovima te razvoj urbanog pčelarstva u zemljama u okruženju predstavljaju samo neka od važnih pitanja koja su otvorili trebinjski pčelari.

Udruženje pčelara (UP) “Leotar” Trebinje važi za „pionire“ inovativnih praksi i promjena koje one donose što i jeste specifičnost njihovog projekta “Trebinjsko urbano pčelarstvo – novi koncept poboljšanja kvaliteta života”.

Urbano pčelarstvo nije samo značajna privredna prilika za gradove nego predstavlja i ulaganje u zdravlje pčela i stabilnost pčelarstva, pa samim tim i poljoprivrede lokalnih zajednica, a ovom intervencijom je ostvarena važna početna faza u kreiranju ambijenta za početak razvoja jedne nove niše u sektoru pčelarske prakse u Trebinju, a to je urbano pčelarenje.

Takođe, u širem smislu, ovaj projekat je, ujedno, i kampanja o urbanom pčelarstvu obzirom da su neke aktivnosti bile i senzibilizacija o značaju ovog koncepta sa akcentom na potrebu, šanse i mogućnost razvoja urbanog pčelarstva.

Projektni promotivni materijal i info dani uticali su na veliku vidljivost ovog projekta, a formiranje “SOS” tima, koji je već počeo sa hvatanjem i spasavanjem odbjeglih pčelinjih rojeva, te uništavanjem osinjaka i stršljenjaka, privuklo je veliku pažnju stanovnika Trebinja.

Promocijom meda i njegovog značaj u ishrani u trebinjskim vrtićima postigla se i saradnja UP “Leotar” sa ovim vaspitno-obrazovnim ustanovama tako da će, u narednim godinama, ovo postati i redovna praksa čime će se, napokon, svijest o značaju meda u ishrani ljudi graditi od djetinstva.

Sadnja medonosnog bilja na javnim površinama urbanog dijela Trebinja bila je, ujedno završna, ali i aktivnost koja je privukla najveću znatiželju stanovnika Trebinja, a mediji su dali nemjerljiv doprinos vidljivosti ove aktivnosti prateći sađenje 200 sadnica višegodišnjih, medonosnih biljaka, starosti od 2 do 4 godine, čime će biti značajno povećani medonosni kapaciteti urbane ispaše i kvalitet tog meda.

Na ovaj način pčele su dobile nektar pitomog kestena, evodije i lavande, a lokacije na kojima su se sadile ove medonosne sadnice nalaze se u okviru osnovnih škola, vrtića, trebinjskog Doma penzionera, Zajednica etažnih vlasnika i Olimpijskog bazena što će omogućiti i brigu o mladim sadnicama.

Značaj ovog projekta ogleda se i u mikro uticaju na globalne klimatske promjene koje se, na ovom prostoru, ogledaju u obliku kratkog i preranog proljeća, žarkih ljeta, velikog broja požara i slabog lučenja nektara što za posljedicu ima smanjenje količine i kvaliteta medonosne flore tako da je 2018. godina bila posljednja dobra medonosna godina na ovom području.

Sve ove aktivnosti podržala je i administracija Grada Trebinja čime su dodatno povećani kapaciteti lokalnih pčelara i pokazan dobar način na koji mogu da sarađuju organizacije civilnog društva i donosioci odluka, a sa ciljem snažnijeg unapređenja saradnje ova dva sektora.

Dakle, ovaj projekat nije samo pozitivno uticao na životnu sredinu urbanog dijela Trebinja nego je podržao razvoj kapaciteta udruženja građana (UG) i unaprijedio saradnju lokalne vlasti sa civilnim sektorom ovog grada.

Treba istaći i da je ovim projektom data i važna smjernica zakonodavcima jer oblast urbanog pčelarenja još uvijek nije zakonski uređena na način kojim je ovaj vid pčelarstva definisan u Hrvatskoj i Srbiji gdje je urbano pčelarenje poželjna i zakonom regulisana niša pčelarstva.

S tim u vezi nadati se da će ovaj projekat doprinijeti bržem zakonskom reguilisanju urbanog pčelarenja te da će nadležna ministarstva u Bosni i Hercegovini shvatiti višestruku korist od jasne podrške ovakvom pčelarenju i obogaćivanju urbanog rastinja novih medonosnim vrstama. 

Projekat “Trebinjsko urbano pčelarstvo – novi koncept poboljšanja kvaliteta života” finasira Evropska unija iz grant šeme projekta “Jačanje lokalnog učešća i saradnje kroz partnerstvo javnih vlasti i organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini – LINK za saradnju/suradnju (LINK4Cooperation)”, a sufinansira Grad Trebinje.