+387 36 333 830 info@link4cooperation.ba

Pametne klupe

Pametne klupe kao alat za učešće građana u donošenju odluka u lokalnim zajednicama

KO?

Projektni konzorcij uz podršku Evropske unije, a u saradnji s 12 lokalnih samouprava omogućio je nabavku 12 pametnih klupa koje će biti na raspolaganju građanima u svakoj od projektom obuhvaćenih zajednica.

ŠTA?

Pametne klupe čine jedinstvenu online mrežu ili digitalni HUB i služe kao komunikacijski alat između lokalnih samouprava, OCD-a i građana. Na ovaj način koristimo sve prednosti digitalne demokratije ili procesa razvoja demokratskih politika putem digitalnih komunikacijskih kanala kako bi svim građanima omogućili da postanu dio participativnog procesa u svojim zajednicama.

KADA?

Instalacija 12 pamentnih klupa realizirana je u novembru/studenom 2023. godine. 

GDJE?

Pametne klupe možete pronaći i koristiti u sljedećim lokalnim zajednicama: Berkovići, Jablanica, Kostajnica, Maglaj, Mostar, Nevesinje, Novi Grad, Prijedor, Ravno, Trebinje, Zavidovići i Žepče.

ZAŠTO?

Ovakvim pristupom stvaramo virtuelni digitalni HUB koji služi za pokretanje različitih oblika civilnih inicijativa, tzv. mrežna mobilizacija, a koja ima prednosti u odnosu na klasične oblike, jer je brža, jeftinija i manje radno intenzivna od klasičnog „terenskog rada“.

KAKO?

E-participacija i digitalna demokratizacija omogućena je softverom integriranim u pametne klupe, a građanima/kama daje mogućnost da izraze svoje mišljenje o temama vezanim uz njihovu lokalnu zajednicu. Prikupljeni podaci bit će prezentirani jedinicama lokalne samouprave, korisnicima projekta, u svrhu konkretnih akcija participativne demokracije. Ovakav pristup znači bržu i izravniju komunikaciju između građana i lokalnih vlasti, u samo nekoliko klikova. Osim ovog vrijednog komunikacijskog alata, pametne klupe opremljene su besplatnom Wi-Fi vezom, mogućnošću punjenja mobilnih uređaja i električnih skutera, te parkirnim mjestima za bicikle i električne skutere.