+387 36 333 830 info@link4cooperation.ba

AKO NESTANU ZANATLIJE DA LI ĆE NAM YOUTUBE SVE POPRAVLJATI?

Udruženje građana “CERUR” Mostar: Osamostaljenje mladih kao ključni faktor

Sprovođenjem projekta ‘’Unapređenje i razvoj zanimanja kroz obrazovanje mladih sa i bez razvojnih teškoća’’  povećan je broj mladih koji se upisuju u srednje škole koje obrazuju mlade za praktična zanimanja.

Tako se, aktivnostima ovog projekta, povećao broj mladih koja se školuju za tehničare hortikulture, kozmetičke tehničare, frizere, a upisano je i jedno odjeljenje za cvjećara odnosno vrtlara čiji je nastavni plan i program prilagođen osobama sa invaliditetom.

Na ovaj način povećan je broj srednjoškolaca koji svoju budućnost vide u bavljenju zanatima i kojima će algoritmi i vještačka inteligencija biti samo razbibriga te je skrenuta pažnja i na djecu sa posebnim potrebama kojoj su stvoreni uslovi da se i ona bave zanatom prilagođenim njihovim sposobnostima.

Da bi se sve ovo desilo članovi „Cerura“ su posjećivali učenike devetih razreda svih škola na području gdje ovo Udruženje aktivno radi već godinama, te im prezentovali neke od praktičnih znanja koja mogu dobiti ako se odluče da budu zanatlije.

Paralelno sa ovim aktivnostima rađena je i promocija ovog projekta te je u tu namjenu odštampano 200 brošura sa pregledom rada i zanimanja unutar Javne ustanove “Srednja politehnička škola” Mostar koja je, ujedno,  jedina obrazovna ustanova na području ovog najvećeg hercegovačkog grada koja radi po planu i programu prilagođenom za osobe sa poteškoćama u razvoju.

U sklopu senzibilizacije javnosti održan je i  okrugli sto na kom se  govorilo o problematici u obrazovanju i zapošljavanju  osoba sa invaliditetom te o problemima odumiranja zanata i razlozima nezainteresovanosti mladih za praktičnim zanimanjima.

Održani su i  treninzi na kojima su pokazivani primjeri dobrih praksi tokom inicijalnih procjena mladih, izradi individualnih odgojno-obrazovnih planova, vrednovanju učeničkih postignuća , a sve bi to, nadaju se u “Ceruru” , doprinjelo većem  radu sa učenicima sa poteškoćama u razvoju.

Rezimirajući učinke ovog projekta iz ovog Udruženja ističu da je politehničku školu Mostar posjetilo više od 50 budućih srednjoškolaca, njih 45 posjetilo je firme koje se bave zanatskim radovima interesantnim ovoj djeci, na okruglom stolu je bilo 16 učesnika među kojima i veliki broj profesionalaca koji se bave osobama sa invaliditetom dok je na treninzima učešće uzelo 24 zainteresovanih socijalnih radnika, pedagoga i drugih edukatora.

Projekat ‘’Unapređenje i razvoj zanimanja kroz obrazovanje mladih sa i bez razvojnih teškoća’’ finasira Evropska unija iz grant šeme projekta “Jačanje lokalnog učešća i saradnje kroz partnerstvo javnih vlasti i organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini – LINK za saradnju/suradnju (LINK4Cooperation)”, a sufinansira Grad Mostar.