+387 36 333 830 info@link4cooperation.ba

NAĐIMO SE NA POLA PUTA

Udruženje građana “ŠA FEST”: Šta su to Omladinske politike?

Projektom “Valorizacija ŠA festivala u cilju kreiranja razvojnih projekata za omladinsku politiku Grada Prijedora” motivisani su mladi Prijedorčani da preuzmu dio odgovornosti za svoju budućnost i, zajedno sa lokalnom samoupravom, učestvuju u donošenju odluka kada su u pitanju omladinske politike.

Unapređenje vlastitog okruženja u poslovnim, kulturnim i socijalnim sferama, te podsticanje omladine da analizom problema u svojoj zajednici, a primjenjući omladinske politike, počne sa kreiranjem razvojnih projekata bile su neke od oblasti koje su diskutovane sa mladim Prijedorčanima tokom implementacije projekta “Valorizacija ŠA festivala u cilju kreiranja razvojnih projekata za omladinsku politiku Grada Prijedora”.

Ovaj projekat je, na praktičan način, pojasnio mladim Prijedorčanima da su im vlasti parneri u kreiranju boljih zajednica, ali samo onda kada i oni preuzmu dio obaveza i odgovornosti u realizaciji omladinskih politika čijom primjenom može da se unaprijedi život i rad u mnogim sferama života mladih.

U pripremi za pisanje ovog projekta članovi Udruženja građana (UG) “ŠA fest” iz Prijedora detektovali su da među mladim Prijedorčanima nema aktivizma, da mnogi od njih ne znaju da Grad Prijedor ima usvojene omladinske politke te da ne razumiju kako njihovo proaktivno uključenje u društveni život ovog grada može unaprijediti život mladih ljudi.

Zbog ove činjenice je jedna od aktivnosti ovog projekta bila i održavanje dvije “livinglab radionice” antistres zone UG “ŠA fest”, a koje su imale za cilj da promijene ovakav pristup mladih Prijedorčana.

Na ovim radionicama su učestvovali stručnjaci iz oblasti omladinskih politika koji su učesnicima, teoretski i praktično, objasnili i približili osnovne tehnike prokativnog i konstruktivnog djelovanja mladih u okvirima lokalnih omladinskih politika odnosno kako biti društveno aktivan i odgovoran stanovnik lokalne zajednice.

Na radionicama su prisustvovali, pored ostalih, i predstavnici gradske uprave, predstavnici misije OSCE-a u BiH, razvojne agencije PREDA iz Prijedora te, na jasan način, pokazali šta znači intersektorska saradnja i podrška više aktera u rješavanju detektovanih problema i koliko je važna takva saradnja u kreiranju razvojnih projekata.

Na trećoj i posljednjoj radionici pod nazivom “Mladi i strategija razvoja Grada Prijedora” je prisustvovao i Aleksandar Milješić, Načelnik Odjeljenja za kulturu, međunarodnu saradnju, sport i nevladine organizacije Grada Prijedora i Aleksandra Đaković, predsjednica Omladinskog savjeta Prijedor.

Predstavnica OSCE-a u Banjaluci, Željka Mirković, je podržala ideje i naglasila da OSCE već odavno podržava omladinske projekte i da stoji na raspolaganju kada je ta tema u pitanju.

Tom prilikom došlo je do konstruktivne diskusije koja je za rezultat imala zaključke koji će, suštinski, promijeniti ne samo saradnju mladih i lokalne samouprave nego i inicirati promjene sprovođenja omladinskih politika na nivou grada Prijedora.

Tako je predsjednica Omladinskog savjeta Prijedora potvrdila da će se, u skorijoj budućnosti, raditi na omasovljavanju omladinskog savjeta i na samoedukaciji omladine, a Načelnik Milješić je istakao da će Grad Prijedor stajati iza svake omladinske inicijative u skladu sa svojim mogućnostima.

Milješić je naglasio da će lokalna samouprava uskoro otvoriti i omladinski centar gdje će se mladi moći okupljati kako bi im se stvorili uslovi da, u tijesnoj saradnji sa nosiocima vlasti u Prijedoru, partnerski djeluju na rješavanju problema vezanih za mlade.

Ovaj projekat je, svojim aktivnostima, pokazao suštinu “LINK-a za saradnju/suradnju”, a to je poticanje na saradnju svih zainteresovanih što bi, u ovom slučaju, bila saradnja mladih i vlasti na implemntaciji omladinskih politika Grada Prijedora.

Projekat “Valorizacija ŠA festivala u cilju kreiranja razvojnih projekata za omladinsku politiku Grada Prijedora” finasira Evropska unija iz grant šeme projekta “Jačanje lokalnog učešća i saradnje kroz partnerstvo javnih vlasti i organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini – LINK za saradnju/suradnju (LINK4Cooperation)”, a sufinansira Grad Prijedor.