+387 36 333 830 info@link4cooperation.ba

TI SI PROMJENA

Udruženje građana “Green team” Novi Grad: Da li znaš šta je demokratija?

Pri prvom čitanju ovog imena ono zvuči isto kao i veliki broj projekata sličnih naziva kojima se poticala mladost na akciju koja bi trebala donijeti promjenu u njihovom ponašanju te je učiniti patnerima u promjenama, a nekim pukim posmatračima društvene zbilje.

Uvezati sve učesnike društvenog života u lokalnim zajednicama je veoma zahtjevan, ali bitan korak ka promjenama bilo koje vrste, ali animirati mlade iz generacije Z, tzv “zoomer”-e , koji žele jedino zarađivati par hiljada eura,  to je tek pravi izazov.

Međutim “Green Team” je prvim korakom u sprovođenju  projekta “Mladi i demokratija vol 1” pokazao da ovakvi projekti imaju smisao samo kada postižu pozitivnu promjenu koja, kroz održivost, otvara mogućnosti za daljnji razvoj i nadogradnju početne ideje.

U skladu sa tim, a kroz saradnju sa Opštinom Novi Grad i Javnom ustanovom Srednjoškolski centar “ĐuroRadmanović” “Greeen Team” je napravio korak ka mladima ne očekujući da se oni okrenu ka njima.

Edukacije, praktične vježbe i fakultativne posjete zoomer-a  institucijama gdje im je ukazano na to da se život odvija i van Youtube-a, Facebook-a i Instagram-a su bile ključne za ovaj projekat i postigle su da su mladi shvatili da ne trebaju imati strah od  predstavnika isntitucija nego da trebaju da ih gledaju kao partnere kojima će jasno ukazati na ono što nije dobro i predložiti načine za rješavanje tih problema.

Dakle, dvosmjerna komunikacija se ne dešava “lajkanjima”, hejtajnima” i komentarisanjima sa lažnih profila nego proaktvnim učešćem u realnom životu, razgovorima sa nosiocima vlasti u lokalnim administracijama i promjenama čiji će dio biti i oni koji traže te promjene.

Kako bi se to postiglo, ovaj projekat je okupio 50 mladih, koji većinom pohađaju treći razred poslovno-pravnih tehničara u Srednjoškolskom centru “Đuro Radmanović”, koji su, na početku, prošli edukacije “Mladi i demokratija” i “Omladinski volonterizam” pa, potom, se upoznali sa funkcionisanjem loklane samouprave.

Kako bi mladi dobili relanu sliku o funkcionisanju parlamentarnog života odrađena je simulacija rada Skupštine opštine Novi Grad pa su mladi zauzeli odborničke klupe te se, raspravljajući o njima važnim temama, upoznali sa procesima koji prethode donošenjima odluka.

Obzirom na iskazani interes i proaktivnosti mladima je pružena prilika da, pored upoznavanja sa institucijama na lokalnom nivou, posjete i Muzej Republike Srpske u Banja Luci gdje su imali priliku da se upoznaju sa funkcionisanjem ove institucije, njenom važnošću kao i ulogom koju zauzima kada je u pitanju očuvanje kulture i istorije.

Puno toga je još urađeno kroz ovaj projekat, ali važno je istaći da ovakve inicijative potvrđuju da je saradnja lokalne samuprave, udruženja građana i obrazovnih institucija izuzetno važan faktor u animiranju mladih.

To je potencijal koji treba mnogo više koristiti u  cilju ostvarivanja pozitivnih promjena te shvatiti da lokalna samouprava ima svoj ritam rada kao i da je demokratija sistem koji počinje da radi u tvoju korist onoga trenutka kada odlučiš da budeš dio promejne.  

Isiti slučaj je i sa obrazovnim institucijama koje imaju svoje kurikulume, ali prihvataju inicijative koje se kreću untar njih i nisu propisane nastavnim programom pa prema tome, ako hoćeš promjenu mladi čovječe budi ti ta promjena.

Projekat “Mladi i demokratija vol 1” finasira Evropska unija iz grant šeme projekta “Jačanje lokalnog učešća i saradnje kroz partnerstvo javnih vlasti i organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini – LINK za saradnju/suradnju (LINK4Cooperation)”, a sufinansira Opština Novi Grad.