+387 36 333 830 info@link4cooperation.ba

SVIJET U BOJI NEVENA

Udruženje roditelja djece sa posebnim potrebama “Neven” Prijedor: Dobra praksa i volja lokalne zajednice integrišu najugroženije

Na evidenciji Udruženja roditelja djece sa posebnim potrebama „Neven“ Prijedor se nalazi 325 djece i odraslih sa intelektualnim teškoćama. Udruženje nema dovoljno kapaciteta da podrškom obuhvati sve članove, ali može primjerima dobre prakse pokazati zajednici da se isplati ulagati u ovu populaciju kako bi se spriječila njihova institucionalizacija, što je jeftiniji i humaniji pristup.

Sprovođenje projekta “Svijet u boji” potvrđena je pretpostavka da umjetnost pozitivno djeluje na osobe sa intelektualnim teškoćama, doprinosi povećanju samopouzdanja i samopoštovanja, podstiče interes za vlastito učešće u kreiranju kulturnih sadržaja i slobodnog vremena i stupanja u nove aktivnosti čime ove osobe, uz minimalnu podršku, poboljšavaju kvalitet sopstvenog života.

Ove činjenice su od posebnog značaja budući da, nakon završenog školovanja, ove osobe se ne zapošljavaju tako da se sa njima prestaje raditi i veoma brzo mentalno i fizički propadaju, a zbog prirode razvojnih smetnji i nedovoljne upućenosti donosioca odluka o njihovim potrebama i mogućnostima, osobe sa intelektualnim poteškoćama su isključene kako iz ekonomskog, socijalnog, sportskog tako i iz kulturnog života zajednice.

Aktivnostima projekta “Svijet u boji” je osnaženo 36 direktnih učesnika i učesnica, osoba sa intelektualnim teškoćama (25 žena i 11 muškaraca), korisnika Dnevnog centra udruženja „Neven“ Prijedor.

Kroz šestomjesečni ciklus likovnih radionica omogućen je razvoj svih aspekata njihove ličnosti poput kreativnog, čulnog, motoričkog, emocionalnog, socijalnog i saznajnog, a značaj umjetnosti za ličnu, socijalnu i kulturnu ekspresiju je vitalan jer se, na taj način, oslobađaju emocije, imaginacija i intelekt.

Projekat  „Svijet u boji“ zadovoljio je potrebe osoba sa smetnjama u razvoju za aktivnošću, interaktivnošću, kreativnošću, za učešćem u kulturnim sadržajima, potrebom za kretanjem, stvaralaštvom i socijalnom participacijom, ali i potrebe za razvojem socijalnih vještina, fine motorike i kognitivnih sposobnosti.

Ovaj projekat je omogućio da učesnici i učesnice projekta budu aktivni stvaraoci u likovnoj umjetnosti i kulturi i to primjenom slikarskih tehnika jer se generalni cilj projekta ogleda u jačanju kapaciteta izabrane ciljne grupe za aktivno učešće u kreiranju kulturnih sadržaja.

Na ovaj način omogućena je integracija u kulturne tokove, a kulturni sadržaji cdefinisani ovim projektom su kreirani kao dio inkluzije i socijalne uključenosti u zajednicu.

Kao krajnji rezultat projekta organizovana je izložba  pod nazivom “Četvrta izložba radova korisnika Dnevnog centra Neven – Svijet u boji“ na kojoj su izloženi radovi koje je odabrala stručna komisija iz kolekcije od preko 200 crteža, slika i skulptura nastalih kroz ovaj projekat.

Udruženje je obezbijedilo sredstva za nastavak likovnih aktivnosti u Dnevnom centru kroz program Evropske unije u BIH, uz sufinasiranje Grada Prijedora, čime je i lokalna samouprava pokazala da razumije ovaj problem i da sredstva koja se izdvajaju preko Centra za socijalni rad grada Prijedora nisu dovoljna za ovakve akcije.

Ponukani ovim uspjehom “Neveni” će nastaviti aktivnosti na praćenju i apliciranju kod domaćih i međunarodnih donator i to zajedno sa  s Gradskom upravom, a sve u cilju kontinuiranog poboljšanja uslova kvalteta života u zajednici.

Projekat “Svijet u boji” finasira Evropska unija iz grant šeme projekta “Jačanje lokalnog učešća i saradnje kroz partnerstvo javnih vlasti i organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini – LINK za saradnju/suradnju (LINK4Cooperation)”, a sufinansira Grad Prijedor.