+387 36 333 830 info@link4cooperation.ba

KADA MLADI, IZ SVOJE PERSPEKTIVE, GLEDAJU NA STARE

Omladinska organizacija “Mreža mladih Trebinje”: Društveni centar na razmeđu generacija

Projekat je omogućio starijoj populaciji Grada Trebinja da sami sebi olakšaju svakodnevni život korišćenjem online sadržaja, a sve uz podršku svojih mladih sugrađana

Omladinsku organizaciju “Mreža mladih Trebinje”, od drugih organizacija koje okupljaju mlade, izdvaja njihova briga za nasjtarije sugrađane pa je na tom narativu i nastao projekat “Perspektiva”.

Oslanjajući se na vlastita istraživanja potreba starih Trebinjaca “omladinci” su zaključili da, pored postojećeg prostora u kom se okupljaju njihovi stariji sugrađani, ovoj populaciji treba i prostor za komunikaciju sa mladima kako bi njihove socijalne potrebe bile ispunjenije.

Naime, mnogima od njih djeca žive van Trebinja pa je ovaj vid interakcije i komunikacije “uživo” prijeko potreban, te njihovo okupljanje u Društvenom centru, nastalom kao jedan od rezultata ovog projekta, nije samo puki razgovor mladih i starih niti pomoć starijim sugrađanima.

Pored ove multigeneracijske komunikacije mladi Trebinjci su, svoje starije drugove, obučili za bazičnu upotrebu računara i tableta čime su stariji Trebinjci osposobljeni da koriste digitalnu tehnologiju za komunikaciju sa svojom rodbinom, čitanje dnevne i periodične štampe pa je ovo, ujedno, i veoma važan korak u njihovom ovladavanju naprednim tehnologijama.

Sa druge strane, mladi su shvatili važnost brige o starijoj populaciji pa su se, kroz volonterski rad, uključili u realizaciju ovog projekta, te istakli da će i nakon njegove implementacije nastaviti da se druže sa starijim sugrađanima i pokušati da osmisle još neke aktivnosti koje bi korisitile starijoj populaciji.

Formiranjem Društvenog centra, koji se nalazi u prostoru koji je vlasništvo lokalne samouprave, pokazuje i da oni koji kreiraju lokalne politike razumiju potrebe mladih i najstarijih stanovnika ovog grada.

Iza svakog od navedenih  projektnih rezultata stoji, manje više, volonterski rad svih članova Omladinske organizacije “Mreža mladih Trebinje” koji su, prije svega, animirali svoje vršnjake da se uključe u projekat, a potom su svi skupa posjećivali svoje starije sugrađane i objašnjavali im šta žele da urade. Tek kada su imali sve “kečeve u rukavu” otišli su u nadležno gradsko Odjeljenje i iznijeli svoju ideju, te dobili bezuslovnu podršku za svoj trud i rad.

Ovaj prostor je opremljen i koncipiran tako da ga mogu korisiti više interesnih grupa, a ima čajnu kuhinju što predstavlja veoma važan resurs starim Trebinjcima, pa sada, uz kafu ili čaj, mogu da čitaju knjige iz Narodne biblioteke grada Trebinja jer je ‘’Mreža mladih’’ potpisala sporazum sa ovom institucijom koja Društveni centar sada snabdjeva knjigama “na zahtjev”.

Ovaj projekat je dobio veliku podršku stanovnika Trebinja, a s obzirom na to da se prostor Društvenog centra nalazi preko puta tri trebinjske srednje škole početkom ove školske godine evidentiran je veliki broj srednjoškolaca koji pokazuju interes za ono što se dešava u ovom višenamjenskom prostoru u kom će svoje mjesto naći i neformalne grupe istomišljenika koje će, nadati se, prerasti u organizacije civilnog društva spremne da pomažu razvoju svog grada.

Nadati se da će uskoro u Društveni centar početi da dolazi i dnevna štampa koja će biti besplatna i dostupna starim Trebinjcima, a mlade uvjeriti da još uvijek postoje oni koji čitaju ono što se štampa na papiru i nije e-ink niti e-papir.

Projekat “Perspektiva” finasira Evropska unija iz grant šeme projekta “Jačanje lokalnog učešća i saradnje kroz partnerstvo javnih vlasti i organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini – LINK za saradnju/suradnju (LINK4Cooperation)”, a sufinansira Grad Trebinje.