+387 36 333 830 info@link4cooperation.ba

Završena obuka za trenere – ELoGE program

Kao ključna aktivnost projekta ‘’LINK za saradnju/suradnju’’ u kontekstu razvoja kapaciteta projektnog konzorcija, organizirana je obuka za trenere (training for trainers – ToT) koja je za cilj imala pruži vještine i alate za uspostavljanje, evaluaciju i praćenje učinka lokalnih samouprava. Obuka se temelji na 12 principa dobrog demokratskog upravljanja koje je razvilo Vijeće Evrope kroz program ELoGE – Evropska oznaka izvrsnosti u upravljanju, a u periodu od 13.10. – 23.12.2021. godine ovu obuku prošlo je 16 predstavnika organizacija civilnog društva koje čine projektni konzorcij.    

Obuku za trenere prema ELoGE metodologiji održali su vanjski stručnjaci delegirani od Vijeća Evrope, a sudionicima obuke bit će uručen i Certifikat trenera za ELoGE program. Dvanest principa dobrog demokratskog upravljanja obuhvaća pitanja kao što su sudjelovanje, zastupanje i pošteno provođenje izbora, reaktivnost – blagovremena i adekvatna reakcija, efikasnost i djelotvornost, otvorenost i transparentnost, vladavina prava, etičko ponašanje, kompetentnost i kapaciteti, inovacije i otvorenost za promjene, održivost i dugoročna orjentacija, dobro financijsko upravljanje, ljudska prava, kulturna različitost i društvena kohezija i odgovornost. Za svako načelo postoji razrađena metoda, sa specifičnim mjerilima i pokazateljima, koji omogućuju procjenu učinka na objektivan i participativan način.

Sljedeći korak u nastavku ELoGE procesa koji slijedi nakon obuke za trenere je procjena 12 lokalnih samouprava s teritorija BiH koje su obuhvaćene projektom. Vijeće Evrope može dodijeliti Evropsku oznaku izvrsnosti u upravljanju (ELoGE) lokalnim samoupravama koje su postigle visoku ukupnu razinu dobrog upravljanja, mjerenu pomoću posebne evaluacijske mreže.

Projekt LINK za saradnju/suradnju financiran je sredstvima Europske unije.