+387 36 333 830 info@link4cooperation.ba

Sastanci s lokalnim samoupravama – Grad Mostar

Predstavnice koordinatora projekta Agencije lokalne demokratije Mostar održale su danas u Gradskoj vijećnici sastanak s predstavnicima Grada Mostara kako bi ih detaljnije upoznale s dosadašnjim aktivnostima projekta, kao i o onim aktivnostima koje tek slijede.

Ovo je jedanaesti po redu sastanak s predstavnicima lokalnih samouprava uključenih u projekt LINK za saradnju/suradnju, a koji je za cilj imaju sagledavanje učinjenog tijekom prve godine provođenja projekta na području 12 gradova i općina/opština u BiH.

Ispred Grada Mostara, predstavnice projektnog tima primili su gradonačelnik Grada Mostara, Mario Kordić i predsjednik Gradskog vijeća Grada Mostara, Salem Marić, te vijećnik Haris Nazdraić i Arnel Voljevica, šef ureda Gradonačelnika.

Tijekom sastanka prezentirane su aktivnosti projekta s posebnim fokusom na Evropsku oznaku izvrsnosti u upravljanju – ELoGE i Akademiju za lidere – LAP  kao izuzetno vrijedni alati Vijeća Europe koji će dati novu dimenziju odnosa lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva uključenih u ovaj projekt.

Kao i prethodno održani sastanci u drugim jedinicama lokalnih samouprava na projektnom području i ovaj je bio informativnog karaktera, pa je i na njemu spomenuta “grant” šema za civilni sektor u projektnom području, te potencijalno zanimljivi modeli zajedničke promocije na projektnom portalu i društvenim mrežama projekta (FB i Instagram). 

Projekat LINK za saradnju/suradnju finansiran je sredstvima Europske unije.