+387 36 333 830 info@link4cooperation.ba

Sastanci s 12 lokalnih samouprava – uvod u ELoGE proces

U periodu od novembra/studenog, 2021. do februara/veljače, 2022. godine predstavnici konzorcija projekta LINK za saradnju/suradnju održali su niz sastanaka s predstavnicima 12 lokalnih samouprava s područja Bosne i Hercegovine, koje su ujedno i korisnice projekta.

Cilj sastanaka bilo je predstavljanje učinjenog tijekom jednogodišnjeg provođenja projekta na području 12 gradova i općina/opština u BiH kao i prezentiranje narednih aktivnosti projekta. Na sastanku je također spomenuta “grant” šema za civilni sektor u projektnom području, te potencijalno interesantni modeli zajedničke promocije na projektnom portalu i društvenim mrežama projekta (FB i Instagram). 

Glavni cilj sastanaka bilo je predstavljanje programa Europska oznaka izvrsnosti u upravljanju – ELoGE i Akademija za lidere – LAP  kao izuzetno vrijednih alata Vijeća Europe koji će dati novu dimenziju odnosa lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva uključenih u ovaj projekt.

Sljedeći korak u provedbi projekta je pokrenanje ELoGE procesa prema metodologiji Vijeća Europe koja se temelji na 12 principa dobre lokalne uprave, a čiju će implementaciju u svojim lokalnim samoupravama započeti ELoGE timovi delegirani ispred istih. Asistenciju kroz ovaj proces lokalnim samouprava će kontinuirano pružati predstavnici projektnog konzorcija predvođeni Agencijom lokalne demokratije Mostar, nositeljem akreditirane platforme za implementaciju ELoGE programa u Bosni i Hercegovini.

Projekt LINK za saradnju/suradnju financiran je sredstvima Europske unije.