+387 36 333 830 info@link4cooperation.ba

Sastanci s lokalnim samoupravama – Općina Jablanica

U Jablanici je danas održan dvanaesti po redu sastanak tima projekta LINK za saradnju/saradnju s predstavnicima lokalnih samouprava uključenih u ovaj projekt, a koji je za cilj imao sagledavanje učinjenog tokom jednogodišnjeg provođenja projekta na području 12 gradova i općina/opština u BiH.

Tokom sastanka, načelniku Općine Jablanica Damiru Šabanoviću prezentovane su i naredne aktivnosti projekta s posebnim fokusom na Evropsku oznaku izvrsnosti u upravljanju – ELoGE i Akademiju za lidere – LAP  kao izuzetno vrijednih alata Vijeća Evrope koji će dati novu dimenziju odnosa lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva uključenih u ovaj projekt.

Ovo je ujedno i zadnji u nizu informativnih sastanaka s predstavnicima loklanih samouprava, u kojima će uskoro biti pokrenut proces prema metodologiji programa ELoGE.

Na sastanku je također spomenuta “grant” šema za civilni sektor u projektnom području, te potencijalno interesantni modeli zajedničke promocije na projektnom portalu i društvenim mrežama projekta (FB i Instagram). 

Projekat LINK za saradnju/suradnju finansiran je sredstvima Evropske unije.