+387 36 333 830 info@link4cooperation.ba

Radni sastanak predstavnika projektnog konzorcija o provedbi ELoGE metodologije

Na sastanku predstavnika projektnog konzorcija projekta LINK za saradnju/suradnju održanog 8. februara/veljače, 2022. godine, pored redovne razmjene informacija među partnerskim organizacijama, održana je i radionica o procesu provedbe metodologije ELoGE programa Vijeća Europe koja će se primjenjivati u 12 lokalnih samouprava obuhvaćenih projektom. Na radionici su utvrđeni koraci i materijali koji će biti korišteni kako bi ELoGE proces bio što jasniji korisnicima.

Prethodno, od oktobra/listopada do decembra/prosinca, 2021. godine, 16 predstavnika projektnog konzorcija prošlo je obuku za trenere za provedbu ELoGE metodologije koju su održali vanjski stručnjaci delegirani od Vijeća Europe, te su tako predstavnici konzorcija postali certificirani treneri za provedbu ELoGE programa.

ELoGE program obuhvaća proces samoprocjene djelovanja lokalnih samouprava u okviru 12 principa dobre lokalne uprave. Izvršena samoprocjena detektira jače i slabije segmente djelovanja lokalne samouprave, nakon čega slijede ciljane edukacije u svrhu poboljšanja istih.

Po završetku današnje radionice, započinje serija radionica s predstavnicima lokalnih ELoGE timova, delegiranih ispred 12 lokalnih samouprava, korisnica projekta LINK za saradnju/suradnju.

Projekt LINK za saradnju/suradnju financiran je sredstvima Europske unije.