+387 36 333 830 info@link4cooperation.ba

ELoGE radionice obilježile početak iznimno važnog procesa za 12 lokalnih samouprava u BiH

U periodu od marta/ožujka do juna/lipnja 2022. godine, predstavnici konzorcija projekta LINK za saradnju/suradnju, održali su niz radionica o primjeni ELoGE programa Vijeca Europe upućene predstavnicima 12 lokalnih samouprava u Bosni i Hercegovini, korisnicama projekta.

Radionice su obuhvatile detaljnu prezentaciju ELoGE programa koji se oslanja na 12 principa dobrog demokratskog upravljanja, s posebnim fokusom na metodologiju popunjavanja ELoGE standarda (benchmark) i paralelno prikupljanje mišljenja građana, lokalnih izabranih zvaničnika i lokalne administracije putem upitnika. ELoGE timovima delegiranim ispred svake od 12 lokalnih samouprava prezentirani su i primjeri dobre prakse iz zemalja članica Europske unije, te je naglašena činjenica da je sam proces prolaska kroz ELoGE standard od iznimnog značaja za detektiranje svih eventualnih manjkavosti, kao i pozitivnih aspekata djelovanja lokalne samouprave.

Po završetku procesa ELoGE samoprocjene lokalnih samouprava, a na osnovu detektiranih problema u određenim područjima, bit će kreirani moduli edukacije koji će se realizirati kroz program Akademije liderstva (LAP) Vijeća Europe, koji je također jedna od specifičnost projekta LINK za saradnju/suradnju, financiranog sredstvima Evropske unije.

Asistenciju kroz ELoGE proces samoprocjene lokalnim samoupravama kontinuirano će pružati predstavnici projektnog konzorcija predvodjeni Agencijom lokalne demokratije Mostar, u svojstvu nositelja ELoGE platforme za BiH.

Važno je naglasiti kako se ELoGE program Vijeća Europe prvi put implementira na području BiH, te je BiH ujedno i prva država izvan Europske unije u kojoj se ovaj program provodi.

Ukupno 12 lokalnih samouprava s prostora Bosne i Hercegovine obuhvaćeno je aktivnostima projekta LINK za saradnju/suradnju, s ciljem unaprijeđenja sposobnost, transparentnost i odgovornost istih.

Projekt LINK za saradnju/suradnju financiran je sredstvima Europske unije.