+387 36 333 830 info@link4cooperation.ba

Radionica o evaluaciji ELoGE procesa

Radionica o evaluaciji ELoGE procesa samoprocjene lokalnih samouprava održana je danas u Sarajevu u organizaciji Agencije lokalne demokratije Mostar.

Radionica je realizirana s ciljem prenošenja evaluacijske metodologije i procedura neovisnoj ELoGE komisiji koju čine eksperti/ce iz oblasti lokalne uprave.

Neovisna komisija će donijet konačnu odluku o tome koje od 12 lokalnih samouprava, korisnica projekta LINK za saradnju/suradnju, zadovoljavaju kriterije standarda ELoGE programa kojeg čini 12 principa dobre demokratske uprave.

Projekt LINK za saradnju/suradnju financiran je sredstvima Evropska unija.