+387 36 333 830 info@link4cooperation.ba

Pregled ELoGE procesa kroz projekt ”LINK za saradnju/suradnju”

ELoGE program Vijeća Europe u kontekstu projekta LINK za saradnju/suradnju, financiranog sredstvima Europske unije, podrazumijeva proces samoprocjene 12 lokalnih samouprava, korisnica projekta LINK za saradnju/suradnju na temelju 12 principa dobre lokalne uprave. Pored ispunjavanja temeljnog dokumenta – ELoGE standarda (benchmark) od strane lokalnih samouprava, paralelno se vrši i prikupljanje mišljenja građana, lokalne administracije (uposlenika loklane samouprave) i izabranih lokalnih zvaničnika (vijećnika/odbornika) o kvaliteti rada i djelovanja lokalne samouprave putem online upitnika.

U skladu s ovom metodologijom, samoprocjena lokalne samouprave, te rezultati svih upitnika upućuju se na analizu neovisnoj komisiji sastavljenoj od stručnjaka za lokalnu upravu, a članovi komisije donose konačnu ocjenu o zadovoljavanju minimalnih preduvjeta za dodjelu ELoGE certifikata i simbolične nagrade – ELoGE kristalnog dodekaedra.

Potrebno je naglasiti kroz cijeli ovaj proces lokalne samouprave imaju kontinuiranju podrsku predstavnika projektnog konzorcija, koji su ujedno i certificirani ELoGE treneri. U kontekstu toga, s predstavnicima ELoGE timova delegiranih ispred lokalnih samouprava, održane su ELoGE radionice, putem kojih je istima prenesena ELoGE metodologija i svi materijali s detaljnim pojašnjenima koji se tiču provedbe ovog procesa.

Agencija lokalne demokratije Mostar, u svojstvu projektnog lidera, akreditirani je nositelj ELoGE platforme za BiH, dok je 16 predstavnika projeknog konzorcija prošlo višemjesečnu obuku kako bi postali certificirani ELoGE treneri, te bili na raspolaganju jednicama lokalne samouprave.

Važno je naglasiti kako se ELoGE program Vijeća Europe prvi put implementira na području BiH i to u sklopu projekta LINK za saradnju/suradnju, te je BiH ujedno i prva država izvan Europske unije u kojoj se ovaj program provodi.

Ukupno 12 lokalnih samouprava s prostora Bosne i Hercegovine obuhvaćeno je aktivnostima projekta 𝗟𝗜𝗡𝗞 𝘇𝗮 𝘀𝗮𝗿𝗮𝗱𝗻𝗷𝘂/𝘀𝘂𝗿𝗮𝗱𝗻𝗷𝘂, s ciljem unaprijeđenja sposobnost, transparentnost i odgovornost istih.

Projekt LINK za saradnju/suradnju financiran je sredstvima Europske unije.