+387 36 333 830 info@link4cooperation.ba

Pridruži se Mreži za participativnu demokratiju

Zagovaraj inovacije!

Pozivamo sve organizacije civilnog društva s područja Bosne i Hercegovine da se pridruže Mreži za participativnu demokratiju formiranu kroz projekt ”LINK za saradnju/suradnju” putem sljedećeg LINKA.

Osnažite svoj OCD i lokalnu zajednicu!

Šta dobivate članstvom u Mreži?

  • Priliku za edukaciju i razvoj kapaciteta svoje organizacije kroz ciklus treninga programa Akademije liderstva (LAP) Vijeća/Savjeta Evrope
  • Mogućnost apliciranja za sredstva kroz grant shemu u 2023. godini (treća godina projekta)
  • Priliku za sklapanje memoranduma o razumijevanju s jedinicama lokalnih samouprava u svrhu razvoja odnosa i kontinuirane saradnje
  • Promoviranje vlastitih inicijativa i primjera dobre prakse putem LINKA

Projekt LINK za saradnju/suradnju finansira Europska unija.