+387 36 333 830 info@link4cooperation.ba

Portfolio projekta

Portfolio projekta

Jačanje lokalnog učešća i saradnje kroz partnerstvo javnih vlasti i OCD u Bosni i Hercegovini – LINK za saradnju/suradnju

Trajanje projekta: januar/siječanj, 2021. – decembar/prosinac, 2023.

Donator: Europska Unija

Ukupna vrijednost projekta je 545,897,00 EUR, od čega EU finansira/financira 89,92%.

Aplikant: Agencija lokalne demokratije Mostar

Partneri: Agencija lokalne demokratije Zavidovići, Agencija lokalne Demokratije Prijedor, Centar za razvoj Hercegovine (CRH) Trebinje, ALDA – Evropska asocijacija za lokalnu demokratiju

Pridruženi partner: ALDA Skopje – Asocijacija agencija lokalne demokratije

Opis projekta:

Projekt promovira principe dobrog upravljanja s ciljem efikasnog i odgovornog upravljanja jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini. Projekt će ojačati kapacitete lokalnih vlasti (izabranih lidera i državnih službenika) i civilnog društva u provođenju participativnih procesa. Zajedno će identificirati konkretne probleme zajednice koja će svoja rješenja pronaći zahvaljujući participativnom pristupu. Projekt će stoga izgraditi kapacitete i riješiti probleme, konsolidirajući pristup u godinama koje dolaze.

Glavna ciljna skupina ovog projekta su 40 lokalnih OCD-a i lokalnih organizacija iz Bosne i Hercegovine i 12 jedinica lokalne samouprave – općinska uprava i lokalni vijećnici kao lokalni donositelji odluka.

Opći cilj: Projekt teži jačanju kapaciteta organizacija civilnog društva koje se bave procesima javnog zagovaranja kako bi postale obučen i pouzdan partner za kreiranje politika i reforme unutar BiH.

Specifični ciljevi:

 1. Stvoriti čvršće veze s građanima njihovim uključivanjem u proces javnih politika, dopiranjem do cijele društvene zajednice, uključujući marginalizovane grupe i lokalne zajednice podsticanjem građanskog aktivizma i učešća javnosti u kreiranju politika;
 2. Unaprijediti sposobnost, transparentnost i odgovornost lokalne samouprave;
 3. Povećati efektivnost OCD;
 4. Dosegnuti do Lokalne samouprave na način da ona omogući politike i procedure za građanske inicijative lokalnih organizacija;
 5. Kreirati mreže OCD-a za izgradnju koalicija radi povećanog utjecaja na kampanje i zagovaranje

U cijeli proces će biti uključeno:

 • oko 20 lokalnih zajednica koje će imajti koristi od poboljšanih javnih usluga u svakoj općini;
 • 12 lokalnih samouprava koje će ojačati kapacitete za primjenu inkluzivnih rješenja za lokalne probleme (Mostar, Jablanica, Nevesinje, Zavidovići, Žepče, Maglaj Prijedor, Novi Grad, Kostajnica, Trebinje, Ravno and Berkovići);
 • više od 40 OCD-ova koji će poboljšati vještine i kapacitete za donošenje pozitivnih lokalnih promjena u svojim zajednicama.

Glavne projektne aktivnosti su:

 • Trening za trenere o primjeni metodologije Vijeća Evrope – Evropske oznake izvrsnosti u upravljanju (ELoGE)
 • Procjena potreba u skladu s ELoGE metodologijom na području 12 lokalnih samouprava
 • Trening za jačanje kapacitete za procjenu i praćenje lokalog nivoa dobrog upravljanja korištenjem participativnih metoda za predstavnike 12 lokalnih samouprava i lokalnih OCD-ova (Akademija za lidere Vijeća Evrope (Council of Europe’s “LAP – Leadership Academy Programme)
 • Obuka iz participativnog procesa vezanog za lokalne problematike za predstavnike iz 12 lokalnih samouprava
 • Podrška lokalnim OCD-ovima iz BiH kroz dodjelu malih grantova
 • Forumi za predstavljanje najboljih praksi saradnje/suradnje između lokalnih OCD-ova i lokalnih vlasti i formiranje neformalne mreze na projektnom području
 • Implementacija digitalne demokratije/demokracije kroz instalaciju 12 pametnih klupa u 12 lokalnih zajednica sa projektnog područja
 • Finalna projektna konferencija

 Implementirane aktivnosti:

SASTANCI PROJEKTNOG TIMA

PRVA KONFERENCIJA PROJEKTA

SASTANCI S PREDSTAVNICIMA LOKALNIH SAMOUPRAVA

ELoGE TRENING ZA TRENERE