+387 36 333 830 info@link4cooperation.ba

ELOGE Program

Trajanje2018 - 2023
Svrha projektaONLINE predavanja
PartneriEU Commission, ALDA Italy

ELOGE Program

Europska oznaka izvrsnosti u upravljanju (ELoGE) program je na oformljen od Vijeća Europe, a uključuje dodjelu kristalnog dodekaedra općinama za ispunjavanje određenih standarda dobrog upravljanja. Ovaj projekt namjerava koristiti 12 načela koja slijedi ELoGE za procjenu lokalnih samouprava kako bi se utvrdili načini na koje bi se mogla napraviti poboljšanja.

1) Sudjelovanje, zastupanje, pošteno provođenje izbora;
2) Reaktivnost;
3) Učinkovitost i djelotvornost;
4) Otvorenost i transparentnost;
5) Vladavina zakona;
6) Etičko ponašanje;
7) Kompetencija i kapacitet;
8) Inovacije i otvorenost za promjene;
9) Održivost i dugoročna orijentacija;
10) Dobro financijsko upravljanje;
11) Ljudska prava, kulturna raznolikost i socijalna kohezija;
12) Odgovornost

Postupak koji treba biti akreditiran za provedbu Evropske oznake izvrsnosti upravljanja (ELoGE) ima sljedeće faze:

  • Akreditacija – subjekti ili platforme mogu za provedbu ELoGE-a. Ako se Vijeće Europe složi da ispunjavaju kriterije za akreditaciju, dotični subjekti preuzimaju odgovornost za provedbu ELoGE-a s općinama određene regije ili države.
  • Provedba – Akreditirani subjekt obvezuje se na primjenu ELoGE-a u značajnom broju općina do određenog roka. To znači prevođenje referentne vrijednosti, izvođenje potrebnih prilagodbi, identificiranje općina koje žele primijeniti ELoGE i pomoć u poduzimanju različitih koraka ELoGE-a.
  • Nagrada – Akreditirani subjekt dodjeljuje ELoGE zaslužnim općinama koje su uspješno završile ELoGE. Ova oznaka, koja vrijedi godinu dana, priznanje je da je općina postigla visoku razinu dobrog upravljanja u skladu sa standardima Vijeća Europe.

Više informacija na https://www.coe.int/en/web/good-governance/eloge.

ELoGE komponenta projekta:

Cilj projektnih partnera je podizanje svijesti o principima ELOGE u općinama Bosne i Hercegovine.

Osnovna projektna aktivnost je procjena lokalnih samouprava pomoću programa ELOGE i izgradnja kapaciteta općina s ovim principom. U projektu će biti angažirano 12 općina koje će zajedno s projektnim partnerima procijeniti trenutnu situaciju u općinama i identificirati bolja rješenja za vlastiti zajednički život zahvaljujući primjeni jednostavnih i učinkovitih alata i instrumenata. Zahvaljujući participativnim procesima, moguće je pronaći načine za rješavanje problema i izazova u zajednici.

Procjena će se zatim printati i distribuirati u Bosni i Hercegovini i EU.

Sljedeća faza bit će modul za izgradnju kapaciteta i podučavanje za procese sudjelovanja u cilju obuke civilnog društva i lokalnih vlasti u Bosni i Hercegovini.