+387 36 333 830 info@link4cooperation.ba

Treninzi

Trajanje2019 - 2025
Svrha projektatreninzi, radionice...
PartneriEU Commission, ALDA Italy

Treninzi

Program akademije liderstva – LAP

Lideri imaju tri glavne funkcije:

 • gledati unaprijed, razvijati, dijeliti i planirati dugoročnu viziju razvoja lokalne zajednice i svoje organizacije;
 • obezbjediti strateško upravljanje za svoju organizaciju i jedinicu lokalne samouprave, te se pobrinuti za pružanje lokalnih javnih usluga bilo da su iste pružane od strane:
 • samih organa/jedinica lokalne samouprave,
 • u partnerstvu s drugim organizacijama, ili
 • upotrebom vanjskih resursa.
 • uključiti lokalno stanovništvo i lokalne organizacije u aktivnosti i djelovanje organa lokalne uprave na sljedeći način:
 • informišući ih kontinuirano o svemu (npr. o planovima Skupštine/Vijeća ili donošenim odlukama/smjernicama djelovanja),
 • konsultujući se s njima o važnim pitanjima (npr. o nacrtu budžeta), i
 • uključivši lokalno stanovništvo i lokalne organizacije u postupak donošenja odluka (npr. uključivši ih u rad lokalnih odbora ili u zajedničko pružanje usluga).

Liderstvo stvara pravu klimu za dobru lokalnu vlast. Ono što gradonačelnik i drugi viši izabrani funkcioneri i službenici u organima uprave rade i kako oni djeluju utiče na to jesu li organi (jedinice) lokalne vlasti dobro mjesto za rad svih zaposlenika odnosno da li je ta zajednica dobro mjesto za život svojih stanovnika.

Ljudi na liderskim pozicijama stoga trebaju:

 • biti uspješni i sposobni za dobro obavljanje svojih funkcija, te
 • pokazati integritet i postojanost kako bi dobili povjerenje ljudi koji su ih izabrali i kojima trebaju služiti.

Program Akademija liderstva (LAP) Savjeta Evrope je interaktivni kurs učenja i djelovanja koji “cilja” gradonačelnike, načelnike, više službenike lokalnih samouprava i nevladine organizacije. Krajnji cilj LAP-a je omogućiti učesnicima da razviju liderstvo za organizacije, strategiju liderstva te liderstvo za izgradnju kapaciteta kroz usvajanje znanja i alata koje će dobiti učestvovanjem na treninzima tokom dvije faze (opcionalno tri) koje drže treneri koje je certifikovao Savjet Evrope (CoE).

Program se sprovodi u vremenskom razdoblju od četiri odnosno šest mjeseci, na odvojenim treninzima od kojih svaki traje tri dana i namijenjen je grupama do maksimalno 25 učesnika. LAP se prilagođava potrebama lokalne zajednice odabirom tima koji sarađuje sa lokalnim institucijama, a sa ciljem da se focus stavi na ona područja, odnosno materijale za podučavanje, koji su relevantni za lokalni kontekst. Istovremeno sav trenerski potencijal je usmjeren na ciljeve koje treba postići, a koje definiše Savjet Evrope za ovakav tim treninga.

U vremenskom razdoblju između dvije faze, od učesnika u ovom programu se očekuje da sprovedu u djelo određene liderske zadatke u okviru vlastitih organizacija te o istima informišu tokom idućeg sastanka odnosno početkom iduće faze programa.

Konačni cilj programa je da “preda” učesnicima znanje i alate potrebne za pružanje dobrog upravljanja putem visokosposobnih organa i organizacija lokalne samouprave.

S druge strane učesnici će biti:

 

 • upoznati s novim načinima razmišljanja o liderstvu i načinima dobrog upravljanja na lokalnom nivou;
 • ohrabreni da razviju svoju svijest, lične vrijednosti, znanje, vještine, ponašanja i stavove koji se smatraju osnovom svakog dobrog liderstva;
 • ohrabreni u procjeni izazova s kojima se suočava njihova organizacija sa ciljem da nauče kako dobro liderstvo može pomoći u savladavanju takvih izazova putem jačanja organizacijskih potencijala i uspješne saradnje s lokalnim zajednicama.

 

Osim toga, učestvovanje u programu liderske akademije uspješno povezuje učesnike u čvrstu i kohezivnu mrežu sa ostalim kolegama koji rade u organima lokalne uprave. I nakon završenog programa učesnicima se savjetuje da nastave saradnju te da nastave učiti jedni od drugih razmjenom primjera dobre prakse kako bi se, zajedničkim snagama, sučili s nadolazećim izazovima. U završnici, učesnici i polaznici ovog programa postaju snažni promotori budućih promjena.

U redovima koji slijede nalaze se kratki opisi i imena Modula koje se, najčešće, koriste na treninzima Akademije za lidere.

 

Modul:  Dobro upravljanje na lokalnom nivou

Obezbjediti suštinsko razumjevanje 12 principa dobrog demokratskog upravljanja i njihovog značaja za aktivnosti tih organizacija i obezbjediti razumjevanje kompetencija

potrebnih vodstvu u lokalnoj samoupravi.

 

Modul:  Poimanje liderstva (Understanding Leadership)

Steći znanja o ‘liderstvu’ kako to predviđa LAP i razumjeti dodatnu vrijednost situacijskog pristupa liderstvu (ne postoji jedno rešenje koje odgovara svima)

(To acquire knowledge on ’leadership’ – as it is envisaged within the LAP; To understand the added value of a situational approach to leadership (there is no “one size fits all” solution).

 

Modul: Vrijednosti u liderstvu (Leadership Values)

Identifikovati ulogu vrijednosti u oblikovanju stavova i ponašanja. Identifikovati pojedinačne vrijednosti koje stimulišu liderstvo i zauzvrat, dobro upravljanje.

(To identify the role of values in shaping attitudes and behaviours; To identify the individual values stimulating leadership and, in turn, good governance).

 

Modul: Liderski način razmišljanja za potrebe timskog rada (Leadership Mind-Sets for Team Working)

Razumjeti vrstu načina razmišljanja koji je, u većoj mjeri, primjeren ostvarivanju dobrog učinka unutar organizacija orijentisanih ka učinku; Razumjeti značaj emocionalne inteligencije (EQ) i njenu ključnu ulogu za produkticvan timski rad; Prepoznati značaj moderiranja za djelotvoran timski rad što, sa druge strane, dovodi do unapređenja učinka javnih usluga.

(To understand the kind of mind-set that is better aligned with good performance within a performance-oriented organisation; To understand the importance of emotional intelligence (EQ) and its essential role in effective team working; To recognise the importance of facilitation for effective team working, that in turn leads to improve public services performance.)

 

Modul: Identifikovanje ličnih liderskih stilova (Identifying Personal Leadership Styles

Izgraditi odgovarajuće razumjevanje različitih liderskih stilova; Odmjeriti vlastite prednosti i slabosti kako bi odabrali odgovarajuće liderske stilove za različite situacije.

(To develop an accurate understanding of different leadership styles; To match own strengths and weaknesses to choose the appropriate leadership styles for different situations.)

 

Modul: Vještine grupne komunikacije (Group Communication Skills)

Razumjeti pokretače delotvorne komunikacije; Iskusiti značaj grupe kao ‘umnoživača’

ideja i potencijala; Naučiti i isprobati alate različitih metoda grupne interakcije.

(To understand the drivers of effective communication;To experience the importance of the group as a ‘multiplier’ of ideas and prospective; To learn and experience tools for different group interaction methods.)

 

Modul: Organizaciona kultura (Organisation Culture)

Naučiti kako dobro vođstvo može promijeniti organizacionu kulturu kako bi se postigle bolje karakteristike.

(To learn how good leadership can change the organisation culture to deliver better performance.)

 

Modul: Planiranje scenarija (Scenario Planning):

Predstaviti metodu za razvijanje dinamičkih scenarija i iniciranje uključujućih/inkluzivnih strateških dijaloga u svrhu strateškog planiranja i rješavanja problema.

(To introduce the method for developing dynamic scenarios and initiating inclusive strategic dialogues for strategic planning and problem solving.)

 

Modul: Kompleksnost organizacijskih promjena (Complexity of Organisational Change)

Razumjeti da lokalna samouprava treba reagovati i dinamično se mijenjati, a probleme rješavati na integrisan način.

(To understand that local government needs to be responsive and dynamic to change and issues need to be tackled in an integrated manner.)

to staff management.

 

Module: Upravljanje očekivanjima (Expectation Management)

Otkriti suprotstavljene tačke u međusobnim očekivanjima između osoblja i lidera i formulirsati koherentniji set očekivanja.

(To reveal conflicting points in mutual expectations between staff and leaders and formulate a more coherent set of expectations.)

 

Modul: Upravljanje učinkom (Performance Management)

Produbiti razumijevanje upravljanja učinkom i načinom na koji se isti može koristiti kako bi organizacija na djelotvorniji način postizala ciljeve.

(To deepen the understanding of performance management and how it can be used to more effectively deliver outcomes by the organisation.)

 

Modul: Učešće građana u donošenju odluka (Civil Participation in Decision Making)

Povećati svijest o važnosti učešća građana za efektnu i efikasnu lokalnu samoupravu.

Povećati razumijevanje potreba, prednosti i odnosa koji su vezani uz samo učešće građana u vlasti. Steći znanje o različitim načinima pristupanja građana kako bi se mogao odabrati onaj najbolji za zadanu situaciju.

(To increase awareness on the role of civil participation for efficient and effective local governance; To improve understanding of the requirements, benefits and relations intrinsic to civil participation; To acquire knowledge on different civil participation approaches and to choose the best for a given situation.)

Module su razvili stručnjaci Savjeta Evrope. Broj i izbor modula zavisi od izbora institucija i/ili orgnaizacija koje će pohađati trening. U tu svrhu organizator treninga mora uraditi istraživanje prije treninga. Rezultat(i) tog istraživanja će biti korišten kako bi se kreirao trening (broj i tip modula, broj faza…).