+387 36 333 830 info@link4cooperation.ba

Aktivnosti grant sheme prezentirane predstavnicima lokalnih samouprava

Projektnom nepredviđena aktivnost, potaknuta od strane konzorcija projekta, bila je organizacija i realizacija sastanaka u lokalnim zajednicama u kojima se implementiraju projekti grant sheme, a koji su okupili predstavnike lokalnih samouprava i predstavnike OCD-a, korisnika bespovratnih sredstava kao i predstavnike relevantnih odjela i službi lokalnih samouprava. Tako smo u junu i početkom jula posjetili većinu gradova i općina korisnica projekta ‘’LINK za saradnju/suradnju’’.

Cilj ove aktivnosti je bio dati priliku nevladinom sektoru da predstavnicima lokalne samouprave prezentiraju svoje projekte i njihove aktivnosti, te u suradnji iznađu načine za što kvalitetnije uvezivanje aktivnosti s potrebama lokalne zajednice.

Dugoročno, namjera ovakvih sastanaka je otvaranje mogućnosti za nastavak rada na rješavanju izazova u lokalnim zajednicama i po završetku implementacije projekata, te dodatno umrežavanje nevladinog sektora sa lokalnim vlastima u cilju bolje koordinacije rada na pitanjima od zajedničkog interesa.

Kroz niz održanih sastanaka ustanovljena je poteba za kontinuiranom komunikacijom i razmjenom informacija između nevladinog sektora i lokalnih samouprava kako bi se stvorila cjelovita slika potreba jedne lokalne zajednice i zajednički radilo na otkalanjanju problema ili unaprijeđenju postojećeg stanja.

Ukupno 22 organizacije iz BiH korisnice su grant sredstava kroz projekt “LINK za saradnju/suradnju” koji finansira Europska unija.