+387 36 333 830 info@link4cooperation.ba

Centar za promociju održivog razvoja Berkovići: Ideje mladih za bolje Berkoviće

Autor: Mladen Lakić

Tekst u cjelosti prenosimo sa portala: www.snagalokalnog.ba.

Berkovići su sa nešto više od 2.000 stanovnika/ca jedna od najmanjih opština u Bosni i Hercegovini. No, smještena u neposrednoj blizini Trebinja, Dubrovnika, Stoca i Neuma daleko od toga da je nepoznata široj javnosti.

I dok je mnogima prva asocijacija na Berkoviće upravo “mjesto na putu do mora”, drugima su to problemi koji prate nerazvijene opštine kao što su odlazak mladih, nemogućnost zaposlenja, apatija. Između te dvije slike, Berkovići imaju i drugu stranu.

Stranu koja pokazuje da mladih u toj opštini ima i to onih mladih koju su svjesni da upravo oni, kojima su Berkovići dom moraju biti ti koji će dati sve od sebe da mijenjaju ono što je u njihovoj moći.

Tim povodom, razgovarali smo sa Milošem Šetkom koji je, uz Draška Džombetu i Nikolu Čabrila, posvećen radu u Centru za promociju održivog razvoja Berkovići.

Riječ je o mladim ljudima, rođenim između 1992. i 1996. koji su se okupili oko ideje Centra koji je formalno sa radom počeo u martu 2021. godine.

Centar je osnovan sa idejom rada na sprovođenju ciljeva održivog razvoja na lokalnom nivou. Riječ je o Agendi 2030.

Podsjetimo da se u septembru 2015. godine Bosna i Hercegovina, skupa sa 192 države članice Ujedinjenih naroda, obavezala da će provesti Agendu 2030 za održivi razvoj koja se sastoji od 17 ciljeva održivog razvoja i 169 podciljeva. Detaljnije o samoj agendi 2030 možete čitati na linku ovdje.

Kako se u dokumentu ove agende navodi ona je “plan djelovanja za ljude, planetu i prosperitet. Njen cilj je da osnaži univerzalni mir u većoj slobodi. Ovaj plan će provoditi sve zemlje i sve zainteresovane strane, djelujući kroz partnerstvo zasnovano na saradnji. Riješili smo da čovječanstvo oslobodimo tiranije, siromaštva i neimaštine, kao i da oporavimo i zaštitimo našu planetu.”

Kada je riječ o agendi 2030 na lokalnom nivou, Šetka nam pojašnjava da su se kroz ove dvije godine rada bazirali najviše na projekte koji za cilj imaju jasnu, praktičnu svrhu u Berkovićima.

“Ono što bih izdvojio kao projekat na koji smo ponosni je opremanje parka u naselju Viduša, gdje smo uz podršku Telemach fondacije opremili park dječjim mobilijarom”, kaže Šetka. Kako nam je objasnio, ovaj park je bio bez ikakvog mobilijara za najmlađe, što su u Centru primijetili kao problem te su 2022. godine uspjeli da obezbijede sredstva.

Iako je sam Centar mlada organizacija što u praksi znači da uz rad u njoj na projektima, i naš sagovornik i njegove kolege prolaze različite obuke kako bi bili što efikasniji, ovo nije njihov jedini projekat koji je usmjeren na bolji život u Berkovićima.

Berkovići su jedna od opština koja sa svojom okolinom obiluje kulturno-istorijskim spomenicima, Šetka i Centar za promociju održivog razvoja Berkovića vidjeli su priliku da donekle unaprijede taj dio ponude ovog mjesta.

U okviru projekta “Jačanje lokalnog učešća i saradnje kroz partnerstvo javnih vlasti i OCD u Bosni i Hercegovini – LINK za saradnju/suradnju”, finansiranog sredstvima Evropske unije, a kojeg implementira Agencija lokalne demokratije (LDA) Mostar, u maju ove godine podržala je njihovu ideju koju su nazvali “Berkovići, posjeti, istraži i doživi”.

Kako Šetka pojašnjava, ovim projektom je planirana nabavka turističke signalizacije, sa ciljem da se oni koji u ovo mjesto dolaze lakše snađu i posjete zanimljive turističke lokalitete.

Napomenimo da se u mjestu Potkom nalazi spilja Ratkovača koja se smatra vrijednim arheološkim nalazištem, iako je njen najveći dio još neistražen. Ispitani dio isprepleten je podzemnim hodnicima, dvoranama, spiljskim jezerima, te je bogato ukrašen spiljskim nakitom.

Neposredno uz nju nalazi se i vodopad rijeke Opačice viši od 150 m, ali je za istaći da je tok ove rijeke povremen, te i sama visina vodopada varira. Iznad naselja Hatelji u strmim liticama nalazi se Sunićka spilja dužine svega 300 metara. Svi ovi lokaliteti bit će lakše dostupni turistima, ali i lokalnom stanovništvu, zahvaljujući aktivnostima Centra.

Kada je riječ o podršci lokalne zajednice, Šetka ne krije zadovoljstvo tom saradnjom. “Posebno me raduje što smo mi, kao Centar, bili partneri sa Opštinom Berkovići u nabavci hematološkog aparata za analizu krvne slike” kaže Šetka i dodaje da je riječ o donaciji Slovačke međunarodne agencije za razvoj, Slovac aid. Zahvaljujući radu na ovom projektu lokalni dom zdravlja dobio je nov aparat u maju 2023. godine.

U vezi sa trenutnim aktivnostima, Šetka navodi da je u toku projekat diverzifikacije poljoprivrednih gazdinstava kojeg ova organizacija sprovodi takođe u partnerstvu sa Opštinom. Finansijer projekta je EU4AGR koji je četverogodišnja inicijativa (2020-2024), sa ciljem modernizacije poljoprivredno-prehrambenog sektora, otvaranja novih i zadržavanja postojećih radnih mjesta te podrške oporavku od krize prouzrokovane COVID-19 virusom u BiH.

“Podrška lokalne zajednice, posebno u malom mjestu znači mnogo. Naš rad, bez takve podrške ne bi ni imao smisla, jer svi naši projekti vođeni su upravo idejom šta mi možemo da uradimo za naše, bolje Berkoviće” zaključuje naš sagovornik.