+387 36 333 830 info@link4cooperation.ba

OBRAZUJETE SE I GRADITE ZAJEDNICE SVOJIM RADOM

Centar za majke “Plamen” Zavidovići: Osnažene žene za jače zajednice

Realizacijom projekta “Osnažene žene za jače zajednice” 55 žena sa područja Grada Zavidovića obrazovano je za rad na računarima i mašinama za šivenje, te dobilo podršku lokalne samouprave ovog grada za njihovo aktivno uključenje u rješavanje problema u Zavidovićima.

Izgradnja kapaciteta Udruženja žena u ruralnim područjima Zavidovića i dogovor sa predstavnicima lokalne samouprave o zajedničkom radu na rješavanju postojećih izazova sa kojima se suočavaju Udruženja žena generalno, kao i načini na koje žene mogu preuzeti proaktivnu ulogu i snositi dio odgovornost za dešavanja u zajednicama kratak je rezime projekta “Osnažene žene za jače zajednice”.

Opšte je poznato da se mnoga udruženja žena u cijeloj Bosni i Hercegovini održavaju entuzijazmom članica, predanim radom na promjenama u svojim zajednicama, ali veoma malo tih udruženja je, do sada, bilo spremno da se suoči sa vlastitim slabostima kao jedinim načinom da se orijentišu ka rješenjima koja vode do osnaživanja njihovih članica i veće vidljivosti u sredinama u kojima žive i rade.

Rukovodeći se ovim narativom Centar za majke “Plamen” iz Zavidovića odredio je tri prioritne oblasti u kojima će se intervenisati aktivnostima ovog projekta.

Prije svega članice “Plamena” shvatile su da žene u ruralnim sredinama u veoma malom procentu koriste računare i odlučeno je da se dio projektnih sredstava odvoji za osnovnu obuku korištenja “MS Office” paketa u kojem se nalazi i popularni tekst procesor “Word”, a polaznice ovih obuka dobile su i bazična znanja o alatima za pretraživanje interneta.

S druge strane članice “Plamena” su se oslonile na tradicionalna zanimanja žena, te je održana i obuka za korištenje mašina za šivenje i vezenje odnosno vještine ručnog rada kojima se žene na ovim prostorima bave vjekovima.

Tako je informatičkim opismenjavanjem bilo obuhvaćeno 30 žena dok se šivenjem i vezenjem bavilo 25 korisnica ovog projekta, a sve one su bile članice drugih udruženja žena sa područja Zavidovića.

Na kraju projekta Centar za majke “Plamen” je organizovao i kampanje kojima je pružio priliku drugim udruženjima, čije članice su bile korisnice ovog projekta, da upoznaju  širu javnost sa svojim radom, ovim projektom i načinima na koji su se uključile u njega. Posljednja aktivnost je bila okrugli sto pod nazivom “Partneri, ne konkurenti” na kojem se razgovaralo o dosadašnjoj saradnji i podršci organa lokalne samouprave udruženjima žena te o načinima unapređenja, te saradnje i podrške pogotovu ženama u ruralnim sredinama kao i o činjenici da se samo saradnjom može doći do rješavanje problema.

S tim u vezi posebno treba istaći činjenicu da je, tokom zavšnog mjeseca ovog projekta, jedno od udruženja žena koje je bilo korisnik ovog projekta samostalno apliciralo na nedavno objavljeni poziv za dostavljanje projektnih prijedloga, dok je drugom udruženju ponuđeno da preuzme vodeću ulogu u implementaciji projekta od strane organizacije sa kojom su do sada radili kao partneri.

Projekat “Osnažene žene za jače zajednice” finasira Evropska unija iz grant šeme projekta “Jačanje lokalnog učešća i saradnje kroz partnerstvo javnih vlasti i organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini – LINK za saradnju/suradnju (LINK4Cooperation)”, a sufinansira Grad Zavidovići.