+387 36 333 830 info@link4cooperation.ba

Category

Novosti 2023
Jedna od najvibrantnijih aktivnosti projekta ”LINK za saradnju/suradnju” bila je ”subgranting šema”, odnosno pružanje bespovratne finansijske podrške organizacijama civilnog društva (OCD), provedena u trećoj godini projekta, sa ciljem jačanja kapaciteta ovih veoma važnih ”igrača” uključenih u javne procese na lokalnom nivou. Saradnja lokalnih vlasti i OCD-a u sprovođenju javnih politika najčešće se ogleda kroz različite...
Read More
Svečana konferencija „Lokalne vlasti i građani zajedno do boljih zajednica“ projekta ”LINK za saradnju/suradnju” Kontinuiranom suradnjom i jačanjem kapaciteta lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva (OCD), uz obavezno uključivanje građana/ki u procese donošenja odluka, Bosna i Hercegovina može stabilno napredovati na putu prema EU, poručeno je sa svečane konferencije „Lokalne vlasti i građani zajedno do...
Read More
Poziv za medije SVEČANA KONFERENCIJA PROJEKTA ‘’LINK ZA SARADNJU/SURADNJU’’ ‘’LOKALNE VLASTI I GRAĐANI ZAJEDNO DO BOLJIH ZAJEDNICA” Pozivamo predstavnike medija da popratite Svečanu konferenciju ‘’Lokalne vlasti i građani zajedno do boljih zajednica’’ koja se održava u okviru projekta ”Jačanje lokalnog učešća i saradnje kroz partnerstvo javnih vlasti i organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini...
Read More
Udruženje građana RUSAG: Projekt “Ples mačeva / sword dance” Akronim ‘’HEMA’’ mnogima nije poznat. Iza njega se krije cijeli jedan svijet koji, iako potiče iz srednjeg vijeka, i danas plijeni pažnju i budi interes kod mnogih. HEMA su historijske evropske borilačke vještine – tradicionalne borilačke tehnike Starog kontinenta, s mačem kao “kraljem” u borbenim vještinama....
Read More
Projekt ”LINK za saradnju/suradnju”: 12 pametnih klupa za jačanje participativne demokracije u 12 lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini U periodu od 10. do 16. novembra/studenog, 2023. godine 12 lokalnih samouprava u Bosni i Hercegovini dobilo je pametne klupe koje čine jedinstvenu online mrežu ili digitalni HUB i služe kao komunikacijski alat između lokalnih samouprava,...
Read More
Sportsko ribolovno udruženje “Mrena” Kostajnica: Ribočuvari, preteče prvih ekologa Ribolovačka društva su predstavljala prve organizovane grupe građana koja su radila na očuvanju životne sredine, borila se za foloru i faunu Rijeka, i, na neki način, bili preteča i ekoloških organizacija u Bosni i Hercegovini. Kada su ovakvi projekti u pitanju nije lako pisati o njima...
Read More
Udruženje žena “Most” Jablanica: Uzgojeno i skuhano na kućnom pragu Novi trendovi na području gastronomije zahtijevaju od restorana i ostalih ugostiteljskih objekata inovativne i poboljšane jelovnike koji su bazirani na zdravoj i lokalnoj hrani koji se, sve više, povezuju sa autohtonosti i kulturom kraja u kojem se jede ta hrana. Problem održivog razvoja, te načini...
Read More
Dobrovoljno vatrogasno društvo (DVD) Gradskog područja Blagaj-Mostar: Doborovoljni vatrogasci uvijek “pod naponom”. Kako djelovati prilikom požara, koga i na koji način pozvati i kako izvršiti evakuaciju iz požarom ugroženog prostora vječite su dileme kada su požari u pitanju. Međutim, vatrogasaci su jedina adresa bilo da su u pitanju profesionalne vatrogasne brigade ili se njihov rad...
Read More
Udruge pčelara (UP) “Vrijesak” Ravno: Kako pčelari mogu podržati ratare? Formiranje Udruge poljoprivrednika „Dulum zemlje“ u Ravnom i podrška pčelarima ove Općine su glavna postignuća projekta „Jačanje kapaciteta Udruge pčelara i podrška udruživanju ostalih poljoprivrednika na području općine Ravno”. Projekat pod nazivom “Jačanje kapaciteta Udruge pčelara “Vrijesak” i podrška udruživanju ostalih poljoprivrednika na području Općine...
Read More
Udruga građana “Melior” Mostar: Financije i mladi  Da li se obrazovni sustav na kvalitetan način bavi mladim ljudima, pogotovu u završnim razredima srednjih škola? O njihovim stavovima i razmišljanjima zaključci se često donose temeljem sadržaja kojeg oni objavljuju na društvenim mrežama. Projekt “Smart money – financijsko upravljanje za mlade’’ za cilj je imao pružiti mladima...
Read More
1 2 3 4

Ova web platforma je urađena i održava se uz financijsku potporu Europske unije. Sadržaj ove web platforme je isključiva odgovornost Agencije lokalne demokratije Mostar i ne odražava nužno stavove Europske unije.