+387 36 333 830 info@link4cooperation.ba

Mostar: Obuka o upravljanju projektnim ciklusom za dobitnike bespovratnih sredstava kroz projekt ‘’LINK za saradnju/suradnju’’

IZGRADNJOM KAPACITETA OCD-a DO KVALITETNE REALIZACIJE INICIJATIVA

U LOKALNIM ZAJEDNICAMA

Poziv za medije

Pozivamo predstavnike medija da poprate obuku o upravljanju projektnim ciklusom za predstavnike organizacija civilnog društva, korisnike bespovratnih sredstava u okviru grant sheme projekta ”Jačanje lokalnog učešća i saradnje kroz partnerstvo javnih vlasti i organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini – LINK za saradnju/suradnju” financiranog sredstvima Europske unije, koja će se održati

u Maloj konferencijskoj sali „Hotela Mostar, Mostar,

04. i 05.05.2023. godine

Događaj će biti otvoren svečanom ceremonijom potpisivanja ugovora s korisnicima bespovratnih sredstava (grantova), nakon čega slijedi program obuke (prema programu u prilogu).

Izjave za medije planirane su 04.05.2023. u predvorju „Hotela Mostar“, s početkom u 10:45 h.

Cilj ove obuke je izgradnja kapaciteta i umrežavanje organizacija civilnog društva (OCD), čije su projektne ideje ocjenjene najboljima u okviru Javnog poziva za prikupljanje projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih za zajedničko djelovanje OCD-a i lokalnih vlasti. Na obuci će sudjelovati predstavnici OCD-a iz Mostara, Trebinja, Jablanice, Berkovića i Ravnog. Domaćin događaja je Agencija lokalne demokratije (LDA) Mostar u svojstvu lider partnera u suradnji s  projektnim partnerom, Centrom za razvoj Hercegovine (CRH) iz Trebinja.

Program obuke će doprinijeti izgradnji kapaciteta OCD-a čiji su projektni prijedlozi odobreni za financiranje kroz projekt ”Jačanje lokalnog učešća i saradnje kroz partnerstvo javnih vlasti i organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini – LINK za saradnju/suradnju”.  Program obuke  uključuje definiranje alata za uspješnu realizaciju aktivnosti odobrenih projekata i budžeta, narativno i financijsko izvješćivanje te internu i eksternu komunikaciju kao i vidljivost projekta. Obuka će, također, biti prilika za umrežavanje i zajedničko djelovanje OCD-a i lokalnih vlasti u ostvarivanju ciljeva odobrenih projekata.

U okviru grant šeme projekta odobreno je financiranje ukupno 22 projektna prijedloga OCD-a koji djeluju na području Berkovića, Jablanice, Kostajnice, Maglaja, Mostara, Novog Grada, Prijedora, Ravnog, Trebinja, Zavidovića i Žepča. Važno je napomenuti da je prethodno, u periodu od 27.-28.04.2023., ista obuka održana u Kozarskoj Dubici za predstavnike ostalih 12 OCD-a, iz Kostajnice, Maglaja, Novog Grada, Prijedora, Zavidovića i Žepča.

Projekt „LINK za saradnju/suradnju“ za cilj ima jačanje kapaciteta lokalnih vlasti i OCD-a u provođenju participativnih procesa kako bi zajedno identificirali konkretne probleme zajednica uključenih u ovaj projekt te, zahvaljujući participativnom pristupu, u suradnji s lokalnim vlastima pronašli najoptimalnija rješenja za detektirane probleme.

Projekt je s implementacijom počeo 01.01.2021. i trajat će do 31.12.2023., a vrijednost mu je preko 540.000 EUR, od čega je Europska unija osigurala preko 490.000 EUR bespovratnih sredstava. Projektni konzorcij čine Agencija lokalne demokratije (LDA) Mostar, Agencija lokalne demokratije (LDA) Zavidovići, Agencija lokalne demokratije (LDA) Prijedor, Centar za razvoj Hercegovine (CRH) iz Trebinja i Europska asocijacija za lokalnu demokraciju (ALDA), te pridruženi partner ALDA Skoplje.