+387 36 333 830 info@link4cooperation.ba

Razmjena informacija između lokalne samouprave i nevladinog sektora prvi korak u rješavanju lokalnih izazova

Zadnju godinu projekta započeli smo serijom sastanaka na kojima smo tokom januara okupili predstavnike organizacija civilnog društva i predstavnike 12 lokalnih samouprava, korisnica našeg projekta. Cilj sastanaka bio je primarno upoznati nevladin sektor o nalazima ELoGE procesa kroz koji su prošle lokalne samouprave u okviru projekta ”LINK za saradnju/suradnju” temeljem čega su detektirani  izazovi s kojima se susreću lokalne zajednice.

Upoznavanje sa detektiranim izazovima je od suštinskog značaja za nevladin sektor u kontekstu osmišljavanja i prilagodbe pojektnih prijedloga i implementacije aktivnosti s ciljem poboljšanja uvjeta života lokalnog stanovništva, sa posebnim fokusom na podzastupljene i ranjive skupine stanovništva.

Ovom prilikom, predstavnicima OCD-a sa područja 12 lokalnih zajednica obuhvaćenih projektom ‘’LINK za saradnju/suradnju”, predstavljene su aktivnosti projekta, neformalna ”Mreža za participativnu demokratiju” formirana kroz projekt, te je najavljena realizacija grant sheme i javni poziv za prikupljanje projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava namijenjenih za zajedničko djelovanje organizacija civilnog društva i lokalnih vlasti.

Projekt „LINK za saradnju/suradnju“ za cilj ima jačanje kapaciteta lokalnih vlasti i OCD-a u sprovođenju participativnih procesa kako bi zajedno identifikovali konkretne probleme zajednica uključenih u ovaj projekat te, zahvaljujući participativnom pristupu, u saradnji sa loklanim vlastima pronašli najoptimalnija rješenja za detektovane probleme.

Projekt je s implementacijom počeo 01.01.2021. i trajat će do 31.12.2023., a vrijednost mu je preko 540.000 EUR, od čega je Europska unija osigurala preko 490.000 EUR bespovratnih sredstava. Projektni konzorcij čine Agencija lokalne demokratije (LDA) Mostar, Agencija lokalne demokratije (LDA) Zavidovići, Agencija lokalne demokratije (LDA) Prijedor, Centar za razvoj Hercegovine (CRH) i Europska asocijacija za lokalnu demokraciju (ALDA), te pridruženi partner ALDA Skoplje.