+387 36 333 830 info@link4cooperation.ba

Tag

22 projekta
Jedna od najvibrantnijih aktivnosti projekta ”LINK za saradnju/suradnju” bila je ”subgranting šema”, odnosno pružanje bespovratne finansijske podrške organizacijama civilnog društva (OCD), provedena u trećoj godini projekta, sa ciljem jačanja kapaciteta ovih veoma važnih ”igrača” uključenih u javne procese na lokalnom nivou. Saradnja lokalnih vlasti i OCD-a u sprovođenju javnih politika najčešće se ogleda kroz različite...
Read More

Ova web platforma je urađena i održava se uz financijsku potporu Europske unije. Sadržaj ove web platforme je isključiva odgovornost Agencije lokalne demokratije Mostar i ne odražava nužno stavove Europske unije.