+387 36 333 830 info@link4cooperation.ba

Tag

green team
Udruženje građana “Green team” Novi Grad: Da li znaš šta je demokratija? Pri prvom čitanju ovog imena ono zvuči isto kao i veliki broj projekata sličnih naziva kojima se poticala mladost na akciju koja bi trebala donijeti promjenu u njihovom ponašanju te je učiniti patnerima u promjenama, a nekim pukim posmatračima društvene zbilje. Uvezati sve...
Read More

Ova web platforma je urađena i održava se uz financijsku potporu Europske unije. Sadržaj ove web platforme je isključiva odgovornost Agencije lokalne demokratije Mostar i ne odražava nužno stavove Europske unije.