+387 36 333 830 info@link4cooperation.ba

Uspješno završena obuka u okviru Akademije društvene participacije

Kao dodana vrijednost projektu LINK za saradnju/suradnju, a izvan okvira redovnih projektnih aktivnosti, predstavnici projektnog konzorcija su zajedno s predstavnicima Grada Prijedora, te Općina Novi Grad, Kostajnica i Maglaj, prošli trodnevni trening u organizaciji Vijeća Europe pod nazivom ”Akademija društvene participacije”, koji je održan od 17.-19. novembra/studenog, 2021. godine u Sarajevu.

Akademija je realizirana u suradnji s našim projektnim partnerom, Europskom asocijacijom za lokalnu demokraciju – ALDA, a promovira standarde društvene participacije Vijeća Europe i informira o ključnim konceptima i alatima participativne demokracije, paralelno s osnaživanjem interakcije između lokalnih vlasti i organizacija civilnog društva u Bosni i Hercegovini.

Cilj Akademije je bio podizanje svijest o dijalogu s građanima i donosiocima odluka, nudeći prijedloge i uputstva o tome kako postići efikasniji građanski angažman tijekom procesa donošenja političkih odluka.

U kontekstu projekta LINK za saradnju/suradnju, Akademija je korisnicima projekta (primarno predstavnicima lokalnih samouprava),  omogućila poboljšano razumijevanje koncepta participativne demokracije, te prenijela znanja i vještine za prevladavanje participativnih izazova na lokalnoj razini. Kroz edukaciju je potaknuto jačanje međusobnog razumijevanja i suradnje između OCD-a i lokalnih javnih službenika, kao i stvaranje platforme za razmijenu i umrežavanje. 

Pronađite Izvještaj Vijeća Europe o Akademiji društvene participacije na sljedećem LINKU.

Projekt LINK za saradnju/suradnju financiran je sredstvima Europske unije.