+387 36 333 830 info@link4cooperation.ba

Sastanak s predstavnicima Grada Trebinja

U sklopu niza planiranih sastanka s predstavnicima 12 lokalnih samouprava obuhvaćenih projektom LINK za saradnju/suradnju, 24. novembra/studenog, u posjetu Gradu Trebinju boravile su predstavnice koordinatora projekta, Agencije lokalne demokratije Mostar i predstavnik partnerske organizacije, Centar za razvoj Hercegovine – CRH Trebinje.

Održani sastanak bio je informativnog karaktera, a referirao se na edukaciju o ELoGE programu Vijeća Evrope. Također je bilo riječi o narednim koracima i konkretnim aktivnostima Trebinja u okviru projekta LINK za saradnju/suradnju.

Ispred Grada Trebinja projektni tim su primili: Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić i načelnica odjeljenja za kulturu, porodicu, sport i obrazovanje Slađana Skočajić.

Ukupno 12 lokalnih samouprava s prostora Bosne i Hercegovine obuhvaćeno je aktivnostima projekta LINK za saradnju/suradnju, s ciljem unaprijeđenja sposobnost, transparentnost i odgovornost istih.

Projekat LINK za saradnju/suradnju finansiran je sredstvima Evropske unije.