+387 36 333 830 info@link4cooperation.ba

Sastanci s predstavnicima Zavidovića, Maglaja i Žepča

U sklopu niza planiranih sastanka s predstavnicima 12 lokalnih samouprava obuhvaćenih projektom LINK za saradnju/suradnju, 10. i 11. novembra/studenog, u posjetu općinama Zavidovići, Maglaj i Žepče boravili su predstavnica koordinatora projekta, Agencije lokalne demokratije Mostar i predstavnici partnerske organizacije, Agencije lokalne demokratije Zavidovići.

Održani sastanci bili su informativnog karaktera, a referirali su se na edukaciju o ELoGE programu Vijeća Evrope. Također je bilo riječi o narednim koracima i konkretnim aktivnostima spomenutih lokalnih zajednica u okviru projekta LINK za saradnju/suradnju.

Ispred općine Zavidovići projektni tim su primili: Nermin Čahtarević – sekretar općinskog organa državne službe, Idriz Alihodžić – pomoćnik načelnika za društvene djelatnosti općine Zavidovići i Asima Merdanović – šefica odsjeka za društvene djelatnosti i opću upravu.

Općinu Maglaj na sastanku su predstavljali: Eldina Mehinagić, pomoćnica načelnika za društvene djelatnosti općine Maglaj i Aida Hadžić direktorica Centra za socijani rad.

U ime općine Žepče s projektnim timom razgovarali su: Branka Janko, direktorica Razvojne agencije Žepče, te načelnik odjela društvenih djelatnosti općine Žepče Ilija Barešić.

Ukupno 12 lokalnih samouprava s prostora Bosne i Hercegovine obuhvaćeno je aktivnostima projekta LINK za saradnju/suradnju, s ciljem unaprijeđenja sposobnost, transparentnost i odgovornost istih.

Projekat LINK za saradnju/suradnju finansiran je sredstvima Evropske unije.